Sunday , April 14 2024

Record de pacienti ieri, la Urgentele sucevene

Aglomeratie mare ieri la UPU Suceava
Cel mai mare num\r de prezent\ri din ultima perioad\ la UPU s-a `nregistrat `n cursul zilei de ieri, 208 persoane.  Media de pacien]i, `n zilele precedente, a fost de maximum 180. Medicii `[i explic\ acest aflux prin faptul c\ mul]i dintre cei `ntor[i acas\ din str\in\tate, `n concediu, vor s\-[i rezolve anumite probleme de s\n\tate. O alt\ cauz\ ar fi [i perioad\ de canicul\ prelungit\ care afecteaz\ tot mai multe persoane
~nc\ de la primele ore ale dimine]ii, Unitatea de Primire a Urgen]elor (UPU) din cadrul Spitalului Jude]ean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a fost arhiplin\ de num\rul mare bolnavi. Activitatea medicilor de la Urgen]e este `n continuare suprasolicitat\, iar ace[tia nu se ar\tau deloc optimi[ti `n ceea ce prive[te sc\derea num\rului de prezent\ri `n perioada urm\toare.
„Nu ne a[tept\m s\ scad\ num\rul de prezent\ri, ci dimpotriv\. Fiind sezon cald, sunt foarte mul]i str\ini veni]i din afar\ `n concediu [i vor s\-[i rezolve unele problemele de s\n\tate”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava, medicul Tiberius Br\d\]an.
~n ultimul timp nop]ile au devenit extrem de solicitate pentru cei doi medicii de la Urgen]e care sunt de gard\. Medicul, Tiberius Br\d\]an a explicat c\ din 200 de prezent\ri zilnice,  50 sunt prezent\ri `n timpul nop]ii, fa]\ din ultima perioad\ c=nd erau doar 20 de prezent\ri `n timpul nop]ii.
Potrivit statisticii interne [i a calculelor f\cute dup\ fiecare raport de gard\, aproximativ 40% din prezent\ri puteau fi investigate [i tratate `n ambulatoriile de specialitate sau de c\tre medicii de familie.
„Sigur c\ omul s-a `nv\]at, dac\ il doare ceva anun]\ imediat Salvarea [i [tie c\ i se v-a acorda asisten]a sanitar\ de care are nevoie”, a afirmat medicul Tiberius Br\d\]an.
Medicul a mai ad\ugat c\ s-au `nregistrat multe cazuri de spasmofilie [i sindrom de ame]eal\ – `n special la tineri, dar [i decompens\ri din cauza c\ldurii la persoanele cu boli cardiace sau neurologice.
„La v=rsnici predomin\ bolile cardio-vasculare, bolile neurologice [i cele  osoase. Tinerii ajung la UPU de obicei cu leziuni ortopedice ale membrelor, entorse, contuzii, fracturi, precum [i pl\gi produse prin c\deri accidentale, prin accidente de lucru sau prin agresiuni”, a afirmat medicul Br\d\]an. (Anamaria VL~GEA)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …