Monday , March 27 2023

Record de pacienti ieri, la Urgentele sucevene

Aglomeratie mare ieri la UPU Suceava
Cel mai mare num\r de prezent\ri din ultima perioad\ la UPU s-a `nregistrat `n cursul zilei de ieri, 208 persoane.  Media de pacien]i, `n zilele precedente, a fost de maximum 180. Medicii `[i explic\ acest aflux prin faptul c\ mul]i dintre cei `ntor[i acas\ din str\in\tate, `n concediu, vor s\-[i rezolve anumite probleme de s\n\tate. O alt\ cauz\ ar fi [i perioad\ de canicul\ prelungit\ care afecteaz\ tot mai multe persoane
~nc\ de la primele ore ale dimine]ii, Unitatea de Primire a Urgen]elor (UPU) din cadrul Spitalului Jude]ean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a fost arhiplin\ de num\rul mare bolnavi. Activitatea medicilor de la Urgen]e este `n continuare suprasolicitat\, iar ace[tia nu se ar\tau deloc optimi[ti `n ceea ce prive[te sc\derea num\rului de prezent\ri `n perioada urm\toare.
„Nu ne a[tept\m s\ scad\ num\rul de prezent\ri, ci dimpotriv\. Fiind sezon cald, sunt foarte mul]i str\ini veni]i din afar\ `n concediu [i vor s\-[i rezolve unele problemele de s\n\tate”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava, medicul Tiberius Br\d\]an.
~n ultimul timp nop]ile au devenit extrem de solicitate pentru cei doi medicii de la Urgen]e care sunt de gard\. Medicul, Tiberius Br\d\]an a explicat c\ din 200 de prezent\ri zilnice,  50 sunt prezent\ri `n timpul nop]ii, fa]\ din ultima perioad\ c=nd erau doar 20 de prezent\ri `n timpul nop]ii.
Potrivit statisticii interne [i a calculelor f\cute dup\ fiecare raport de gard\, aproximativ 40% din prezent\ri puteau fi investigate [i tratate `n ambulatoriile de specialitate sau de c\tre medicii de familie.
„Sigur c\ omul s-a `nv\]at, dac\ il doare ceva anun]\ imediat Salvarea [i [tie c\ i se v-a acorda asisten]a sanitar\ de care are nevoie”, a afirmat medicul Tiberius Br\d\]an.
Medicul a mai ad\ugat c\ s-au `nregistrat multe cazuri de spasmofilie [i sindrom de ame]eal\ – `n special la tineri, dar [i decompens\ri din cauza c\ldurii la persoanele cu boli cardiace sau neurologice.
„La v=rsnici predomin\ bolile cardio-vasculare, bolile neurologice [i cele  osoase. Tinerii ajung la UPU de obicei cu leziuni ortopedice ale membrelor, entorse, contuzii, fracturi, precum [i pl\gi produse prin c\deri accidentale, prin accidente de lucru sau prin agresiuni”, a afirmat medicul Br\d\]an. (Anamaria VL~GEA)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …