Wednesday , April 17 2024

Pantofi sport, tricouri si blugi fara acte de provenienta, confiscati din magazinele unui patron sucevean

Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Suceava l-a identificat acum dou\ zile pe Dorinel M. de 36 ani din Suceava, administrator la o societate comercial\ din municipiul re[edin]\ de jude], cu punct de lucru într-un complex comercial, care desc\rca mai multe perechi de pantofi sport. Deoarece între documentele prezentate de administrator [i marfa identificat\ existau neconcordan]e, s-a procedat la ridicare bunurilor (188 de perechi de pantofi sport), iar spa]iul comercial a fost sigilat în vederea continu\rii cercet\rilor.
În perioada 08-09.03.2011, poli]i[tii împreun\ cu comisari din cadrul G\rzii Financiare Suceava au efectuat inventarierea produselor existente la cele [apte puncte de lucru ale firmei  situate în incinta a dou\ complexe comerciale din Suceava, pentru stabilirea întregii activit\]i infrac]ionale.
Cu aceast\ ocazie au fost identificate înc\ 128 de perechi de pantofi sport care au fost ridicate în vederea continu\rii cercet\rilor. Tot cu aceast\ ocazie, au fost g\site mai multe produse de îmbr\c\minte (tricouri [i blugi) care purtau însemne [i inscrip]ii ale unor m\rci înregistrate [i în leg\tur\ cu care existau suspiciuni c\ ar fi contraf\cute, bunuri ridicate în vederea expertiz\rii. S-a stabilit faptul c\ societatea în cauz\ mai de]ine un spa]iu comercial în incinta unui complex comercial, folosit pentru valorificarea produselor f\r\ respectarea legisla]iei în domeniu. În cauz\ urmeaz\ a se efectua cercet\ri fa]\ de Dorinel M., administratorul firmei, pentru punere în circula]ie de produse purtând o marc\ înregistrat\ f\r\ acordul titularului m\rcii [i evaziune fiscal\. (O.S.)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …

No comments

  1. Da spuneti domle despre ce magazin este vorba?