Monday , May 27 2024

Nepotul celui care a realizat unirea Bucovinei cu Romania a vernisat o expozitie de pictura si fotografie la Suceava

N artistul Constantin Flondor, nepotul lui Iancu Flondor, [i-a expus lucr\rile la Muzeul de Istorie Suceava, titlul expozi]iei fiind “~nsemn\ri pentru o nostalgie”, lucr\rile fiind `ndeosebi despre Cern\u]i n evenimentul cultural a avut loc ieri, la ora 17.00, la Muzeul de Istorie, iar fostul ambasador al Rom=niei la UNESCO, Dan H\ulic\, a venit `n mod special de la Paris, unde locuie[te, pentru a prezenta expozi]ia de la Suceava n „Expozi]ia este un concept foarte interesant, o adev\rat\ poveste de suflet, legat\ mai ales de Cern\u]i [i de Bucovina, `n general”, a declarat directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu
Ieri, la Muzeul de Istorie, a avut loc, `ncep=nd cu ora 17.00, o expozi]ie de art\ fotografic\ [i pictur\ cu lucr\ri ale artistului Constantin Flondor. Bucovinean get-beget, nepot al celui care a realizat Unirea Bucovinei cu Rom=nia `n anul 1918 – Iancu Flondor, artistul Constantin Flondor este stabilit `n frumosul ora[ de pe Bega, Timi[oara. Totu[i, nu [i-a uitat originile [i a considerat c\ munca sa de artist poate fi `nnobilat\ cu opere care s\ prezinte trecutul regiunii istorice din care provin el [i familia sa, care a avut o contribu]ie semnificativ\ la istoria acestor meleaguri. Zeci de lucr\ri de art\ fotografic\ [i de tablouri au fost expuse ieri la Muzeul de Istorie. “~nsemn\ri pentru o nostalgie” este denumirea expozi]iei vernisat\ de Constantin Flondor la Suceava, iar tema este legat\ de Bucovina, `n general, [i `ndeosebi de Cern\u]i, vechea capital\ a acestei provincii, ora[ul `n care artistul a v\zut pentru prima dat\ lumina zilei, cu peste 70 de ani `n urm\.
Expozi]ia cuprinde 12 fotografii de familie [i 32 de tablouri [i a fost prezentat\ de criticul de art\ Dan Haulic\. El este pre[edintele de onoare al Asocia]iei Interna]ionale a Criticilor de Art\ [i a fost ambasador al Rom=niei la UNESCO. Potrivit directorului Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu, nu este pentru prima dat\ c=nd Dan H\ulic\ vine la Suceava, dar aceast\ dat\ are o semnifica]ie deosebit\. „Domnul Dan H\ulic\ locuie[te la Paris [i a venit special la Suceava pentru a prezenta vernisajul artistului Constantin Flondor”, a spus Emil Ursu, potrivit c\ruia Dan H\ulic\ a sosit la Suceava cu c=teva zile `n urm\ pentru a vedea modul `n care sunt expuse lucr\rile.
Fotografiile [i tablocurile sunt expuse la Muzeul de Istorie, `n s\lile de expozi]ii temporare, dar [i `n s\lile de colec]ii de art\, fiind lucr\ri de dimensiuni mai mari, dup\ cum a precizat directorul Emil Ursu. „Expozi]ia este un concept foarte interesant, o adev\rat\ poveste de suflet legat\ mai ales de Cern\u]i [i de Bucovina, `n general”, a mai spus directorul Complexului Muzeal Bucovina. Constantin Flondor are peste 50 de ani de activitate artistic\, dar expune `n premier\ la Suceava cele 12 fotografii de familie [i 32 de tablouri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

FC Şoimii Gura Humorului a realizat scorul campionatului în Liga a IV-a

Liderul clasamentului a câștigat duminică, pe teren propriu, în fața Bucovinei Dărmănești, cu un neverosimil …