Sunday , June 16 2024

Lungu vrea sa introduca mai multe sensuri unice si sa amenajeze noi parcari rezidentiale in Suceava

Conducerea Prim\riei municipiului Suceava are `n vedere identificarea unor noi zone unde pot fi amenajate parc\ri reziden]iale [i a unor noi po]iuni de carosabil unde pot fi instituite reguli de cicula]ie rutier\ `ntr-un singur sens. Primarul Ion Lungu a declarat c\ `n cursul acestei s\pt\m=ni vor avea loc discu]ii cu alte institu]ii abilitate `n acest sens printre care [i Poli]ia Rutier\. „Ne dorim `n continuarea identificarea unor modalit\]i de fluidizare a traficului rutier [i consider\m c\ at=t introducerea unor sensuri unice, c=t [i amenajarea unor parc\ri reziden]iale sunt solu]ii care pot optimza circula]ia `n municipiu”, a declarat primarul Ion Lungu. El a precizat c\, recent, Prim\ria Suceava ar fi amenajat dou\ parc\ri reziden]iale `n zona Belvedere [i pe Aleea Jupiter – ambele `n cartierul George Enescu – iar rezultatele au fost mul]umitoare. Potrivit primarului, discu]iile privind fluidizarea circula]iei vor avea la baz\ un studiu realizat `n acest sens cu c=]iva ani `n urm\ [i care trebui pus `n aplicare `n mod treptat. Printre m\surile care au fost instituite `n anii trecu]i sunt sensurile unice din mai multe zone ale cartierului Burdujeni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Concurs al pompierilor din Serviciile voluntare sau private pentru Situații de Urgență din județul Suceava

Sâmbătă, 15 iunie, pe Stadionul „1 Mai”, din municipiul Suceava, s-a desfășurat etapa județeană a …

No comments

  1. Studii facute de cei care au facut si sensurile giratorii , unde nu poti efectua un viraj corect ? . Mai bine , nu .

error: