Aproximativ 3.100 din cele 4.374 de locuri de parcare de reședință propuse de municipalitatea suceveană în cadrul proiectului de „modernizare de...

Este vorba de parcarea dintre blocurile 59 A şi 82 care are o suprafaţă de aproximativ 450 de metri pătraţi. De asemenea s-au demarat lucrările de modernizare a străzii Mărăşeşti, unde se vor realiza mai bine de 50 de locuri de parcare Lucrările de asfaltare pe mai multe străzi din municipiul Suceava se apropie dea final. Ieri, în cadrul conferinţei săptămânale...

După ce se va încheia licitaţia privitoare la firma ce va monta şi gestiona parcometrele, parcările de la magazinul Bucovina, hotelul Bucovina şi din faţa Pieţei Mari din municipiul Suceava vor fi cu plată. Soferii vor fi nevoiţi să plătească suma de doi lei pe oră, în timpul zilei, iar în timpul nopţii parcarea va fi liberă Reprezentanţii Primăriei...

Guvernul introduce impozit pentru proprietăţi exceptate în prezent, precum parcări şi piscine, informează Mediafax. Proprietarii construcţiilor care nu fac parte din categoria clădirilor, precum parcările şi piscinele, vor fi obligaţi să achite anul viitor un impozit, extinderea bazei de impunere fiind convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional,...

Conducerea Prim\riei municipiului Suceava are `n vedere identificarea unor noi zone unde pot fi amenajate parc\ri reziden]iale [i a unor noi po]iuni de carosabil unde pot fi instituite reguli de cicula]ie rutier\ `ntr-un singur sens. Primarul Ion Lungu a declarat c\ `n cursul acestei s\pt\m=ni vor avea loc discu]ii cu alte institu]ii abilitate `n acest sens printre care...

Consiliul Local (CL) Suceava a adoptat, `n [edin]a de ieri, 16 decembrie 2010, un proiect de hot\r=re privind indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investi]ii „Drumuri [i parc\ri cartier de locuin]e pentru tineri zona T\t\ra[i”. Valoarea total\ a investi]iei a fost estimat\ la 12,64 de milioane de lei, inclusiv TVA, din care lucr\rile de construc]ii...