Thursday , December 1 2022

Dosarul “Fondul Bisericesc”, amanat inca o saptamana

N avoca]ii Romsilva-Direc]ia Silvic\ Suceava [i cei ai funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina au depus concluzii scrise pentru a justifica dreptul de proprietate asupra celor peste 160.000 de hectare de p\dure aflate `n litigiu n magistra]ii ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au stabilit un nou termen – 15 martie – pentru analizarea  concluziilor scrise `n vederea emiterii unei hot\r=ri irevocabile

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a stabilit ieri un nou termen de judecat\ `n dosarul `n care funda]ia Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina cere `mpropriet\rirea cu 166.000 de hectare de p\dure de pe teritoriul jude]ului nostru, suprafa]\ aflat\ acum `n administrarea Direc]iei Silvice Suceava. Dup\ ce s-a acceptat depunerea de concluzii scrise de c\tre ambele p\r]i, magistra]ii ~naltei Cur]i au decis c\ este nevoie de un termen suplimentar necesar pentru studierea acestora. Ieri, magistra]ii au stabilit ca noul termen s\ fie mar]i – 15 martie.
Decizia judec\torilor era a[teptat\, at=t de c\tre reprezentan]ii Direc]iei Silvice Suceava c=t [i de cei ai Fondului Bisericesc, astfel `nc=t aceasta a fost acceptat\ f\r\ comentarii.
O decizie final\ `n acest diferend care macin\ nervii silvicultorilor suceveni este a[tepat\ `nc\ din toamna anului trecut.  Atunci s-a dispus o am=nare, p=n\ pe data de 1 martie 2011. La acea dat\ s-a dat o nou\ am=nare, petru 8 martie a.c.. ~n urm\ cu o s\pt\m=n\, directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu,  anticipa c\ la urm\torul termen, cel de ieri, ar putea s\ se dispun\ o nou\ am=nare a deciziei, ceea ce s-a [i `nt=mplat. Ieri, Mihai Mihe]iu a apreciat c\ noul termen, fixat pentru 15 martie, este unul rezonabil iar dorin]a lui ar fi ca atunci s\ se stabileasc\ `n cele din urm\ o solu]ie definitiv\, cu speran]a c\ aceasta va fi favorabil\ institu]iei pe care o reprezint\.
~n ceea ce prive[te modalit\]ile de rezolvare a diferendului cu funda]ia FBORB, directorul Direc]iei Silvice Suceava a explicat c\, prin casa de avocatur\ angajat\ de Regia Na]ional\ a P\durilor, se mizeaz\ [i se dore[te ca prim\ variant\ de rezolvare a litigiului, pronun]area unei  sentin]e `n spiritul restabilirii adev\rului, aceea de casare a solu]iei date anterior [i de trimitere a dosarului spre rejudecare la instan]a de fond – Tribunalul Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …

No comments

  1. Fundatia asta n-are treaba cu biserica.
    E o fundatie constituita si sprijinita de oameni care sunt pe punctul sa dea lovitura secolului in judet.
    Unora nu le mai ajunge…. O sa-i sature Dumnezeu de lacomie pana la urma.