Sunday , February 5 2023

Tag Archives: Fondul Bisericesc

Solovastru vrea sa execute “cartitele” din Directia Silvica Suceava

N mai mul]i [efi de ocoale, un jurist, dar [i un [ef de birou din cadrul structurii centrale a Direc]iei Silvice sunt considera]i acum ca indezirabili, pentru c\ `n perioada anterioar\ s-au manifestat echivoc `n diferendul cu Funda]ia Fondului Bisericesc [i ar fi fost dispu[i s\ vireze rapid c\tre FBORB …

Mai mult »

Dosarul “Fondul Bisericesc”, amanat inca o saptamana

N avoca]ii Romsilva-Direc]ia Silvic\ Suceava [i cei ai funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n din Bucovina au depus concluzii scrise pentru a justifica dreptul de proprietate asupra celor peste 160.000 de hectare de p\dure aflate `n litigiu n magistra]ii ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au stabilit un nou termen – …

Mai mult »

Judecata finala in procesul “Fondul Bisericesc”, amanata pentru Martisor

N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis ieri am=narea judec\rii recursului privind `mpropriet\rirea funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei cu cele peste 160.000 de hectare de p\dure p=n\ pe data de 1 martie 2011 n Direc]ia Silvic\ a `naintat instan]ei supreme o cerere de suspendare a execut\rii …

Mai mult »