Sunday , February 5 2023

Tag Archives: subterana

Intarzieri la lucrarile de consolidare a terenului pentru parcarile subterane din centrul Sucevei

Lucr\rile primei etape de amenajare a parc\rii subterane din centrul municipiului Suceava s-au desf\[urat sub ritmul a[teptat. Timp de aproape o s\pt\m=n\, din cauza defect\rii utilajului principal, lucr\rile care trebuiau f\cute la consolidarea zonei `n vederea construirii, ulterior, a dou\ parc\ri subterane, au b\tut pasul pe loc iar pentru recuperarea …

Mai mult »

Sapaturile la parcarea subterana din centrul Sucevei au fost decalate pentru ca utilajul nu a ajuns la Suceava

Anun]ate pe la finele s\pt\m=nii trecute, demararea lucr\rilor efective de forare `n centrul Sucevei `n vederea consolid\rii zonei unde urmeaz\ a fi amenajat\ o poarcare subteran\ a fost decalat\ pentru mar]i sau miercuri. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ utilajul care trebuie s\ execute aceste lucr\ri nu a fost adus …

Mai mult »

Luni incepe forarea pentru primul pilon de sustinere a noii parcari subterane din fata Casei de Cultura

N ast\zi va fi adus de c\tre firma constructoare utilajul care va fora g\urile pentru “pilo]ii sectan]i” N investi]ia va fi terminat\ `n 2012  n viceprimarul Viorel Seredenciuc spune c\, dup\ terminarea lucr\rilor, deasupra parc\rilor subterane vor fi amenajate spa]ii verzi, cu jardiniere Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc a declarat …

Mai mult »

Primarul Sucevei, nemultumit de modul in care decurg lucrarile la parcarea subterana

N Ion Lungu a cerut constructorilor s\ gr\beasc\ lucrarea de consolidare `n zona central\ `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile de turnare a pilonilor de sus]inere p=n\ `n luna mai Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este nemul]umit cu privire la viteza cu care decurg lucr\rile de consolidare a …

Mai mult »

Sapaturile de la parcarea subterana au scos la iveala cabluri si conducte de care nu se stia pana acum

Lucr\rile de forare pe amplasamentul de la parcarea subteran\ din centrul Sucevei `n vederea amplas\rii, mai `nt=i, a unor pilo]i secan]i pentru sus]inerea terenului din zon\ au debutat cu o serie de probleme cum ar fi apari]ia unor re]ele de canalizare [id e cabluri despre care nu [tia nuimeni nimic. …

Mai mult »