Tuesday , March 5 2024

Sapaturile de la parcarea subterana au scos la iveala cabluri si conducte de care nu se stia pana acum


Lucr\rile de forare pe amplasamentul de la parcarea subteran\ din centrul Sucevei `n vederea amplas\rii, mai `nt=i, a unor pilo]i secan]i pentru sus]inerea terenului din zon\ au debutat cu o serie de probleme cum ar fi apari]ia unor re]ele de canalizare [id e cabluri despre care nu [tia nuimeni nimic. Acest aspect a fost scos `n eviden]\ la o recent\ `ntrevedere ce a avut loc la Prim\ria Suceava pe aceast\ tem\ [i unde s-a stabilit c\ trebuie ob]inut acordul oficial al proiectantului pentru translatarea instala]iilor vechiului colector de canalizare. ~n ce prive[te re]elele de cabluri, acestea nu se [tie cu exactitate cui apar]in, pentru c\ la ruperea controlat\ a acestora nu s-a sesizat nimeni [i se pare c\ sunt abandonate. „S-au dezgropat unele cabluri, care nu [tim ale cui sunt, dar `mpreun\ cu proiectantul [i inginerii vom dep\[i momentul, astfel `nc=t constructorul s\ poat\ demara, `n plin, lucr\rile”, a declarat primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …