Sunday , March 3 2024

Luni incepe forarea pentru primul pilon de sustinere a noii parcari subterane din fata Casei de Cultura

N ast\zi va fi adus de c\tre firma constructoare utilajul care va fora g\urile pentru “pilo]ii sectan]i” N investi]ia va fi terminat\ `n 2012  n viceprimarul Viorel Seredenciuc spune c\, dup\ terminarea lucr\rilor, deasupra parc\rilor subterane vor fi amenajate spa]ii verzi, cu jardiniere

Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc a declarat c\ luni se va face primul foraj pentru amplasarea “pilo]ilor sectan]i”, pilonii din beton armat pe care se vor sprijini viitoarele parc\ri subterane din zona Casei de Cultur\. “Firma c=[tig\toare a licita]iei – General Construct, a realizat decopertarea terenului [i construirea platformei pentru utilajul de foraj care va fi adus `n cursul zilei de s=mb\t\ (ast\zi, n.r.)”, a declarat Viorel Seredenciuc. Viceprimarul Sucevei a ar\tat c\ sucevenii nu trebuie s\ se team\ de faptul c\ aceste parc\ri subterane ar putea fi afectate de apele freatice din zon\ pentru c\ exist\ un sistem de drenaj care a fost realizat `n dou\ etape – `n anii ’80 [i `n anii ’90 iar la realizarea proiectului privind construirea parc\rilor subterane au fost implica]i speciali[ti care au lucrat la realizarea acestor drenuri [i care acord\ consultan]\ pe tot parcursul lucr\rii.
Parc\rile subterane din zona Casei de Cultur\, cea din fa]a cl\dirii, unde a func]ionat p=n\ nu demult f=nt=na artezian\ [i cea din lateral, c\tre Cl\direa Eon, unde era parcul `n care era amplasat\ statuia voievodului Petru Mu[at, vor fi terminate c\tre sf=r[itul anului 2012. Finan]area este garantat\, fiind asigurat\ prin fonduri europene `n cadrul Planului Opera]ional Regional Axa 1 privind dezvoltarea urban\ iar dup\ ce parc\rile subterane vor fi construite, deasupra vor fi amenajate, tot `n cadrul proiectului, spa]ii verzi, care, ce e drept nu vor mai avea copaci, ci numai jardiniere. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …

No comments

  1. E cea mai tare poanta asta cu “P I L O T I I S E C T A N T I “. E de la Penticostali sau de la Martorii lui Iehova (acu’ chiar nu am nimic cu sectantii dar experesia e prea tare). Domnu ROSCAA, va rugam frumos sa trimiteti secretara aia blonda care va scrie articolele la un curs la Facultatea de Constructii si pe urma la o adunare la “sectanti”. Si totusi cumparati-i si un DEX (da sa-i spuneti ce sa faca cu el ca poate nu stie).
    Dupa care asteptam o compunere cu cuvintele: Ana, are, mere…