Friday , December 2 2022

Tag Archives: statie epurare

Specialisti spanioli, veniti la statia de epurare pentru a grabi lucrarile de modernizare

16 speciali[ti sosi]i din Spania vor monitoriza, pe ultima sut\ de metri, modul `n care se deruleaz\ lucr\rile finale de modernizare cu finan]are european\ nerambursabil\ a sta]ieid e epurare. La sta]ia de tratare-epurare a apelor menajere din municipiul Suceava, obiectiv modernizat de firma spaniol\ Dytras `n cadrul proiectului ISPA, se …

Mai mult »

Spaniolii de la DYTRAS spun acum ca nu pot termina lucrarile la statia de epurare

Conducerea Prim\riei Suceava a[tepta, ieri, un grafic actualizat [i definitiv pentru perioada r\mas\ p=n\ la termenul limit\ de 30 iunie 2011 p=n\ la care ar fi trebuit s\ se `nchei lucr\rile prin programul ISPA, `ns\ reprezentantul spaniole Dytras a luat prin surprindere spun=nd c\ nu vor putea fi definitivate lucr\rile dec=t …

Mai mult »

Primarul Sucevei ramane optimist in privinta finalizarii lucrarilor de modernizare la statia de epurare

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, c\ la sta]ia de epurare a apelor uzate, spaniolii de la firma Dytras au mai adus un num\r de [ase ingineri, urm=nd ca s\pt\m=na viitoare s\ ajung\ la Suceava [i pre[edintele firmei. Primarul Ion Lungu spune c\ “va trage” de spanioli pentru …

Mai mult »

Modernizarea statiei de epurare a Sucevei nu are sanse sa fie finalizata in graficul stabilit

Firma spaniol\ Dytras risc\ s\ finalizeze pe cheltuial\ proprie modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ nu poate respecta termenul limit\ de 31 decembrie. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul Viorel Seredenciuc care a precizat c\ este posibil, `n opinia sa, ca finan]area european\ a programului ISPA s\ fie prelungit\ pe …

Mai mult »

Statia de epurare a Sucevei, „modernizata pe hartie” in proportie de 77%

N directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, sus]ine c\ realitatea este mai dur\ dec=t arat\ h=rtiile prezentate de firma spaniol\ Dytras care realizeaz\ modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ odat\ cu r\cirea vremei nu vor mai putea s\ fie f\cute probele la re]elele ce trebuie `nlocuite Lucr\rile de …

Mai mult »

Intarzieri mari la modernizarea statiei de epurare

N cu toate c\ [antierul este mai mult p\r\sit, inutilii consultan]i de la EPTISA se `ntrec `n glume proaste spun=nd c\ sunt “optimi[ti” [i c\ lucr\rile se vor `ncheia p=n\ la sf=r[itul anului n Muncitorii sunt o “specie rar\” pe [antierul sta]iei de tratare – epurare din Lunca Sucevei unde …

Mai mult »