Specialisti spanioli, veniti la statia de epurare pentru a grabi lucrarile de modernizare

reportersite
29 martie 2011, 21:34

16 speciali[ti sosi]i din Spania vor monitoriza, pe ultima sut\ de metri, modul `n care se deruleaz\ lucr\rile finale de modernizare cu finan]are european\ nerambursabil\ a sta]ieid e epurare.

La sta]ia de tratare-epurare a apelor menajere din municipiul Suceava, obiectiv modernizat de firma spaniol\ Dytras `n cadrul proiectului ISPA, se fac probe la rece. Primarul Ion Lungu a declarat c\ sper\ ca, dup\ un interval de timp c=t mai scurt, se va trece [i la probele finale. „Este ritm, se lucreaz\, se fac probe la rece, sunt montate echipamentele mecanice, electrice [i hidraulice.

Este de apreciat c\ a venit aici, `n Rom=nia, directorul tehnic al grupului Dytras, domnul Javier, care va r\m=ne la Suceava p=n\ la sf=r[itul proiectului. Am avut o discu]ie la fa]a locului [i sper s\ clarific\m unele probleme care mai exist\ `ntre firma de consultan]\ [i executantul lucr\rilor, `ns\ ritmul este bun”, a declarat Ion Lungu.

Potrivit contractului ini]ial, execu]ia din cadrul Programului ISPA trebuia `ncheiat\ la finele anului 2010, `ns\, din cauza `nt=rzierilor, municipalitatea a cerut o prelungire p=n\ la 30 iunie 2011. (D.P.)