Thursday , February 2 2023

Specialisti spanioli, veniti la statia de epurare pentru a grabi lucrarile de modernizare

16 speciali[ti sosi]i din Spania vor monitoriza, pe ultima sut\ de metri, modul `n care se deruleaz\ lucr\rile finale de modernizare cu finan]are european\ nerambursabil\ a sta]ieid e epurare.
La sta]ia de tratare-epurare a apelor menajere din municipiul Suceava, obiectiv modernizat de firma spaniol\ Dytras `n cadrul proiectului ISPA, se fac probe la rece. Primarul Ion Lungu a declarat c\ sper\ ca, dup\ un interval de timp c=t mai scurt, se va trece [i la probele finale. „Este ritm, se lucreaz\, se fac probe la rece, sunt montate echipamentele mecanice, electrice [i hidraulice.
Este de apreciat c\ a venit aici, `n Rom=nia, directorul tehnic al grupului Dytras, domnul Javier, care va r\m=ne la Suceava p=n\ la sf=r[itul proiectului. Am avut o discu]ie la fa]a locului [i sper s\ clarific\m unele probleme care mai exist\ `ntre firma de consultan]\ [i executantul lucr\rilor, `ns\ ritmul este bun”, a declarat Ion Lungu.
Potrivit contractului ini]ial, execu]ia din cadrul Programului ISPA trebuia `ncheiat\ la finele anului 2010, `ns\, din cauza `nt=rzierilor, municipalitatea a cerut o prelungire p=n\ la 30 iunie 2011. (D.P.)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …