Saturday , July 13 2024

Spaniolii de la DYTRAS spun acum ca nu pot termina lucrarile la statia de epurare

Conducerea Prim\riei Suceava a[tepta, ieri, un grafic actualizat [i definitiv pentru perioada r\mas\ p=n\ la termenul limit\ de 30 iunie 2011 p=n\ la care ar fi trebuit s\ se `nchei lucr\rile prin programul ISPA, `ns\ reprezentantul spaniole Dytras a luat prin surprindere spun=nd c\ nu vor putea fi definitivate lucr\rile dec=t abia la toamn\.
Firma execut\ lucr\ri la sta]ia de epurare a apelor uzate iar termenul avansat pentru `ncheierea execu]iei a fost 15 octombrie 2011, `n condi]iile `n care nu a putut prezenta un grafic exact al derul\rii lucr\rilor. Primarul Ion Lungu a reac]ionat destul de dur fa]\ de aceast\ situa]ie [i c=nd i s-a comunicat c\ sunt unele probleme legate de documenta]ie [i de autoriza]ie, a replicat c\ singurele probleme pe care trebuie s\ le aib\ `n vedere ca [i priorit\]i ale celor de la Dytras sunt finalizarea lucr\rilor `n prima jum\tate a anului, asta  inclusiv efectuarea probele la toate instala]iile. „M\ intereseaz\ s\ fie prezentat un grafic analitic, pe toate tipurile de lucr\ri, de construc]ii, mecanice, electrice, hidraulice [i vizat obligatoriu [i de firma de consultan]\”, a aten]ionat edilul [ef.
Directorul general al SC ACET SA Suceava, {tefan Groza, a explicat c\ Dytras mai are de pus la punct unele am\nunte [i c\, de fapt, graficul reactualizat [i detaliat va fi finalizat p=n\ joi [i va fi prezentat la viitoarea [edin]\ operativ\. Pe de alt\ parte, reprezentatul firmei de consultan]\ EPTISA sus]ine c\ executan]ii de sta]ia de tratare – epurare „s-au mobilizat, au adus materiale, la interior put=ndu-se lucra, iar la re]ele exterioare doar `n func]ie de evolu]ia vremii”. „Au promis c\ vor controla situa]ia [i vor finaliza lucr\rile. Dytras avea raportat, la sf=r[itul lui 2010, un nivel de 90% de realizare a lucr\rilor contractate iar din cauza unor `nt=rzieri cumulate pe parcurs, contractul de executare-finan]are a fost prelungit p=n\ la 30 iunie 2011. (D.P.)

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …