Wednesday , December 8 2021

Tag Archives: Suceava

Ioan Iftode ar vrea sa preia magazinul BILLA si sa il transforme in supermarket “Orizont”

N omul de afaceri sucevean Ioan Iftode, proprietarul terenului pe care s-a ridicat magazinul BILLA din cartierul Burdujeni, va discuta ast\zi cu conducerea BILLA Rom=nia preluarea spa]iului n reprezentan]ii BILLA spun c\  închiderea filialei din Suceava nu poate fi în]eleas\ dec=t ca o decizie strategic\ de business, fondat\ pe performan]ele …

Mai mult »

Revelion in centrul Sucevei, printre santierele parcarilor subterane

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a precizat c\ lucr\rile de consolidare a terenului prin turnarea de pilo]i secan]i `n zona parc\rilor subterane nu vor afecta [i carosabilul din fa]a Casei de Cultur\ n chiar dac\ se va putea organiza o petrecere de Revelion `n aer liber la care s\ poat\ participa …

Mai mult »

BILLA – inchisa de criza si de concurenta

N Mitul c\ pe pia]a din Suceava e loc pentru toat\ lumea face prima mare victim\ n conducerea companiei BILLA i-a anun]at, ieri, pe cei 35 de angaja]i c\, `ncep=nd din data de 19 decembrie, vor fi trimi[i `n [omaj n magazinul de la Suceava a fost deschis `n data …

Mai mult »

Afaceristul Catalin Chelu, cioclul mai multor intreprinderi sucevene

N `n decursul anilor, omul de afaceri g\l\]ean acuzat c\ ar fi `ncercat s\ `i dea mit\ secretarului de stat Dan Valentin  F\tuloiu a avut dese probleme cu autorit\]ile statului din cauza modului cel pu]in dubios `n care a derulat o serie de afaceri `n jude]ul Suceava C\t\lin Chelu a …

Mai mult »

Catedrala Sucevei va primi banii prevazuti, initial, pentru sustinerea activitatilor fotbalistice

N solicitarea adresat\ de preo]i c\tre conducerea Prim\riei a fost de 500.000 de lei, `ns\ primarul Ion Lungu a ar\tat c\ nu dispune dec=t de 300.000 de lei, banii urm=nd a fi transfera]i din contul pentru fotbal Catedrala „Na[terea Domnului” din Suceava va putea beneficia de `nc\ 300.000 de lei …

Mai mult »

Numarul persoanelor vaccinate impotriva gripei se dubleaza de la o saptamana la alta

N numai `ntr-o singur\ s\pt\m=n\ s-au f\cut aproape 10.000 de vaccinuri n jude]ului Suceava i-au fost repartizate, `ntr-o prim\ tran[\,69.500 de doze de vaccin antigripal ~n baza Ordinului ministrului S\n\t\]ii, Cseke Attila, jude]ului Suceava i-a fost repartizat, pentru acest sezon, o prim\ tran[\ de 69.500 de doze de vaccin antigripal. …

Mai mult »

Comisie de audit Schengen pentru aeroportul de la Suceava

~n aceast\ s\pt\m=n\, o comisie de la Bucure[ti va sosi la Suceava pentru a realiza un audit la aeroportul Schengen. Vicepre[edintele Consiliului Jud]eean Suceava, Vasile Ilie, a declarat c\ auditul va avea loc `n zilele de joi [i vineri iar aceast\ procedur\ este necesar\ pentru modul `n care ar putea …

Mai mult »

Devierea raului Suceava in zona podului de la Burdujeni s-a incheiat

Lucr\rile de consolidare a podului rutier de peste r=ul Suceava, situat `n zona Bazarului, vor continua `n urm\toarea perioad\, p=n\ `n prezent fiind finalizate doar cele privind devierea cursului apei `n a[a fel `nc=t s\ se poat\ preg\ti terenul pentru interven]ia la consolidarea pilonului afectat de inund]aiile din aceast\ var\. …

Mai mult »

CAS Suceava are bani pentru analize gratuite pana la sfarsitul anului

Asigura]ii din sistemul public de s\n\tate din jude]ul Suceava care doresc s\-[i fac\ analize gratuite prin intermediul laboratoarelor aflate `n rela]ii contractuale cu Casa Jude]ean\ de Asigur\ri de S\n\tate au posibilitatea s\ efectueze `n continuare astfel de analize, `n lunile noiembrie [i decembrie, declar\ pre[edintele director general al CAS Suceava, …

Mai mult »

Lungu a obtinut transformarea obligatiunilor Primariei intr-un credit pana in 2029

N primarul Ion Lungu a primit, vineri, la Paris, acceptul bancherilor de la DEXIA de transformare a proiectului de emitere de obliga]iuni municipale `ntr-un credit cu scaden]a `n 2029, cu patru ani perioad\ de gra]ie n “Acest credit este acordat `n condi]ii foarte avantajoase fa]\ de cele existente acum pe …

Mai mult »