Thursday , October 6 2022

Tag Archives: frontiera

Peste 75% din lucrurile confiscate de Politia de Frontiera au fost tigari

N „Pentru `nc\lcarea prevederilor regimului vamal de c\tre diver[i cet\]eni ucraineni, `n special pentru contraband\ [i trafic cu ]ig\ri, IJPF Suceava a f\cut 107 propuneri de anulare a vizei c\tre Ministerul Afacerilor de Externe, din care 44 au fost anulate”, se arat\ `n bilan]ul activit\]ii Poli]iei de Frontier\ Suceava pentru …

Mai mult »

Sapte contrabandisti retinuti cu focuri de arma la frontiera romano-ucraineana

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat un grup format din [apte persoane care transportau ]ig\ri de contraband\ din Ucraina `n Rom=nia n pentru re]inerea celor `n cauz\, poli]i[tii de frontier\ au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare, fiind trase dou\ focuri de arm\ `n plan vertical n cele …

Mai mult »

Tigari de contrabanda de 7.500 de lei confiscate de politistii de frontiera

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n trafic un cet\]ean rom=n care transporta 1.090 de pachete de ]ig\ri `n valoare de peste 7.500 de lei, ce urmau s\ fie comercializate pe pia]a neagr\ `n vederea ob]inerii de profit ilicit. ~n ziua de 5 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului …

Mai mult »