Thursday , July 7 2022

Politistii de frontiera suceveni, alaturi de tinerii colindatori

Ca în fiecare an Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontiera (IJPF) Suceava se implica în activit\]ile ce se desf\[oara pe plan social în concordan]a cu provoc\rile [i întreb\rile ce se nasc în societatea civil\. „Daca Poli]ia de Frontier\  a crezut de cuviin]a ca fiecare structura a sa, sa patroneze material câte o unitate de înv\]\mânt sau un c\min de b\trâni, este pentru ca ne pasa [i pentru ca noi nu tr\im în afara societ\]ii civile ci în mijlocul ei. Poli]i[tii de frontiera suceveni nu se abat de la aceste norme civice, anul acesta îndreptându-ne aten]ia c\tre copiii de la [coala Speciala „Sf. Stelian” [i c\tre cei din Centru de plasament de tip familial „Universul Copiilor”din municipiul R\d\u]i, c\rora le facem o surpriz\, fiind al\turi de ei la serbarea de sfâr[it de an, unde le oferim îmbr\c\minte, rechizite [colare, dulciuri [i fructe”, a explicat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava, comisarul Ilie Poroch – Seri]an. La IJPF Suceava în aceasta perioada au colindat  [i urat  grupuri de copii de la Gr\dini]a nr.2 cu program prelungit [i de la [coala Generala cu clasele I- VIII nr.5  din R\d\u]i care de asemenea au fost r\spl\ti]i de poli]i[tii de frontiera cu mici cadouri. (O.S.)

Vezi si

76 de ani de la uciderea, la Vicov, a unui lider al partizanilor anticomuniști

La data de 8 iulie 1946, locotenentul Vladimir Macoveiciuc, conducătorul celui mai important grup de …