Monday , March 4 2024

Politistii de frontiera suceveni, alaturi de tinerii colindatori

Ca în fiecare an Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontiera (IJPF) Suceava se implica în activit\]ile ce se desf\[oara pe plan social în concordan]a cu provoc\rile [i întreb\rile ce se nasc în societatea civil\. „Daca Poli]ia de Frontier\  a crezut de cuviin]a ca fiecare structura a sa, sa patroneze material câte o unitate de înv\]\mânt sau un c\min de b\trâni, este pentru ca ne pasa [i pentru ca noi nu tr\im în afara societ\]ii civile ci în mijlocul ei. Poli]i[tii de frontiera suceveni nu se abat de la aceste norme civice, anul acesta îndreptându-ne aten]ia c\tre copiii de la [coala Speciala „Sf. Stelian” [i c\tre cei din Centru de plasament de tip familial „Universul Copiilor”din municipiul R\d\u]i, c\rora le facem o surpriz\, fiind al\turi de ei la serbarea de sfâr[it de an, unde le oferim îmbr\c\minte, rechizite [colare, dulciuri [i fructe”, a explicat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava, comisarul Ilie Poroch – Seri]an. La IJPF Suceava în aceasta perioada au colindat  [i urat  grupuri de copii de la Gr\dini]a nr.2 cu program prelungit [i de la [coala Generala cu clasele I- VIII nr.5  din R\d\u]i care de asemenea au fost r\spl\ti]i de poli]i[tii de frontiera cu mici cadouri. (O.S.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …