Saturday , February 24 2024

12 retinuti intr-un nou dosar de contrabanda facuta cu avizul unui politist de frontiera

N ieri diminea]\, procurorii DIICOT [i poli]i[tii de la Crim\ Organizat\ au f\cut 20 de perchezi]ii, 18 `n Suceava [i dou\ `n Gala]i, pentru destructurarea unei noi re]ele de contraband\ cu ]ig\ri n mai multe mii de pachete de ]ig\ri, aproape 10.000 de euro, jum\tate de milion de lei vechi, trei ma[ini, 42 de telefoane mobile, cartele [i `nscrisuri cu valoare probatorie au fost ridicate de la domiciliile suspec]ilor n ast\zi, la Tribunal vor fi prezenta]i cei care, dup\ audieri, vor fi propu[i de procurori s\ li se aplice m\sura arest\rii preventive n poli]istul de frontier\ Doru Davidean, din Fr\t\u]ii Noi, agent la SPTF Vicov, este cel care ar fi facilitat intrarea `n ]ar\ a ]ig\rilor valorificate ulterior de noua echip\ de contrabandi[ti

O nou\ re]ea de contraband\ de ]ig\ri pe frontiera verde rom=no – ucrainean\ a fost destructurat\ ieri diminea]\ de procurorii DIICOT [i poli]i[tii de la BCCOA. Ieri diminea]\, procurorii DIICOT `mpreun\ cu poli]i[tii din cadrul Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate (BCCOA) Suceava au efectuat  20 perchezi]ii domiciliare, 18 la Suceava [i dou\ `n jude]ul Gala]i, fiind puse în executare un num\r de 12 mandate de aducere pe numele unor persoane suspecte `n contrabanda cu ]ig\ri.
~n urma perchezi]iilor efectuate au fost ridicate de la domiciliile celor perchezi]iona]i 151.480 ]igarete – 7574 de pachete, 9.920 de euro, 44.345 lei, trei autoturisme, 42 de telefoane mobile, 29 de cartele de telefonie mobil\ [i mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.
Începând cu luna februarie 2010, poli]i[tii din cadrul Brig\zii de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Suceava au efectuat cercet\ri, sub coordonarea procurorului [ef al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava dup\ ce s-au sesizat din oficiu cu privire la existen]a unui grup infrac]ional organizat cu preocup\ri pe linia contrabandei cu ]igarete de provenien]\ ucrainean\ ce ac]ioneaz\ pe raza satului Negostina, comuna B\lc\u]i, jude]ul Suceava, din grupare f\când parte trei persoane.
~n luna mai a acestui an, una din cele trei persoane a luat leg\tura cu Mihai B. de 43 ani [i Cornel V. de 30 ani, ambii din comuna Fr\t\u]ii Noi, cu care a încercat s\ pun\ bazele unei noi grup\ri cu preocup\ri pe linia contrabandei cu ]igarete de provenien]\ ucrainean\, introduse pe teritoriul vamal al României peste zona de frontier\ verde adiacent\ localit\]ilor Bilca – Fr\t\u]ii Noi.
Încercarea a e[uat, îns\ persoanele cooptate de c\tre acesta au pus bazele unui alt grup infrac]ional organizat, la care au aderat ulterior [i Adrian H. de 36 ani din Fr\t\u]ii Noi, Dan I. de 22 ani, Mihai C. de 21 ani [i Claudiu B. de 30 ani, to]i din comuna Bilca, jude]ul Suceava.
N Trafic de ]ig\ri cu avizul poli]istului de frontier\ Davidean
Ace[tia au fost sprijini]i în ac]iunea de contraband\ cu ]ig\ri pe care au desf\[urat-o de Doru Davidean de 40 ani din Fr\t\u]ii Noi, poli]ist de frontier\ în cadrul SPF Vicov, din cadrul I.J.P.F R\d\u]i. Acesta, în cadrul exercit\rii atribu]iunilor de serviciu, lua la cuno[tin]\ despre amplasarea mijloacelor tehnice de supraveghere pe timp de noapte cât [i a patrulelor din zona de frontier\ verde adiacent\ localit\]ilor Bilca – Fr\t\u]ii Noi, [i îi informa pe membrii grup\rii infrac]ionale despre aceste aspecte pentru a nu fi depista]i în timpul actelor de contraband\.
Membrii grup\rii au reu[it s\ efectueze un num\r de 10 acte de contraband\ în perioada iunie – noiembrie 2010 [i nenum\rate tentative de introducere pe teritoriul vamal al României a unor cantit\]i însemnate de ]igarete de contraband\.
Segmentul de depozitare [i valorificare a ]igaretelor introduse prin contraband\ a fost asigurat de Mihai O. de 40 ani din D\rm\ne[ti, Dumitru C. de 49 ani din Suceava, Cristian G. de 30 ani din D\rm\ne[ti, Adrian S. de 25 ani din Bucure[ti, Elena M. de 31 ani din D\rm\ne[ti, Ionu] S. de 23 ani din R\d\u]i, Dan B.  de 38 ani din Arbore [i Vasile T. de 39 ani din Iaslov\].

N Zeci de mii de pachete de ]ig\ri oprite `n trafic, livrate de filiera Fr\t\u]i – D\rm\ne[ti – Gala]i
Pe parcursul cercet\rilor, pentru documentarea activit\]ii infrac]ionale a suspec]ilor s-a reu[it oprirea în trafic [i confiscarea mai multor cantit\]i de ]ig\ri. Astfel, în data de 24.07.2010 a fost confiscat\ cantitatea de 20.0000 de ]igarete pe raza municipiului Suceava de la Cristian G., care a preluat-o în vederea valorific\rii de la Mihai O.; în data de 28.08.2010 a fost confiscat\ cantitatea de 100.000 de ]igarete pe raza localit\]ii Mili[\u]i, de la Dan I. [i Claudiu B.; în data de 27.09.2010 a fost confiscat\ cantitatea de 9600 ]igarete pe raza localit\]ii D\rm\ne[ti de la Adrian S., care a preluat-o în vederea valorific\rii de la Mihai O.; în data de 09.10.2010 a fost confiscat\ cantitatea de 247.520 ]igarete pe raza ora[ului Mili[\u]i, de la Marius T.  [i Dumitru U., care le-au preluat în vederea valorific\rii de la Dan I.; în data de 02.11.2010 a fost confiscat\ cantitatea de 8000 ]igarete de contraband\ pe raza comunei P\tr\u]i, de la Mihai O.
În urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au dispus începerea urm\ririi penale fa]\ de 19 suspec]i pentru comiterea infrac]iunilor de:  constituire a unui grup infrac]ional organizat, contraband\ [i trecere ilegal\ a frontierei de stat. Cercet\rile au fost efectuate împreun\ cu poli]i[ti din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava [i cu sprijinul tehnic al Serviciului Supravegheri Operative [i Investiga]ii Suceava, Serviciul Opera]iuni Speciale Suceava, S.R.I. Direc]ia Jude]ean\ Suceava [i Boto[ani. (O.S.)

Vezi si

“Micii Luptători – Șansa la viață” – proiect de 700.000 de euro pentru dotarea a 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți la Maternitatea Suceava

Poate părea mult ca aproximativ 140 de mii de euro să fie dotările pentru un …