Tuesday , December 7 2021

Tag Archives: Bistrita

Doua comune bistritene au primit paduri pe raza comunei Poiana Stampei

La ultima [edin]\ a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor au fost validate, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 2.812,10 ha terenuri, din care 2658,05 ha terenuri forestiere [i  154,05 ha terenuri agricole. „Totodat\, în cadrul [edin]ei, au fost adoptate 68 hot\r=ri, pentru un num\r de …

Mai mult »

Acord de cooperare turistica intre judetele Suceava, Bistrita – Nasaud si Cluj

N acesta are ca obiective ac]iuni de punere `n valoare a poten]ialului economic [i turistic din localit\]ile str\b\tute de DN17, prin dezvoltarea comun\ a sistemului de marcaje turistice, sprijinirea reciproc\ a dezvolt\rii re]elelor rutiere secundare, dar [i prin colaborarea `ntre centrele [i/sau birourile de informare turistic\ din cele trei jude]e …

Mai mult »