Tuesday , February 27 2024

Astra Asigurari intra in administrare speciala. Compania nu va putea plati despagubiri in caz de eveniment major

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară a instituit procedura de redresare financiară prin administrare specială a companiei asigurare reasigurare Astra, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit firma KPMG ca administrator special.
“Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) coroborat cu prevederile art. 7 lit. a) din Legea 503/2004, republicată, la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A (…) reprezentată legal de domnul Iulius Alin Bucşă, în calitate de preşedinte Directorat. Art. 2.- Se desemnează KPMG ADVISORY SRL”, se arată în decizia ASF.
Începând de marţi, ASF a suspendat atribuţiile legale ale acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale societăţii de asigurare/reasigurare care se transferă administratorului special pe toată perioada administrării speciale precum şi drepturile de vot în privinţa numirii şi revocării membrilor Consiliului de supraveghere ai societăţii, dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea, precum şi dreptul la remuneraţie al membrilor consiliului de supraveghere.
Astra Asigurări este controlată de The Nova Group Investments România SA – 72,68% şi Epsilon Estate Provider SRL- 27,02%, alături de mai multe persoane fizice şi juridice, cu o participaţie reprezentând 0,3% din capitalul social. The Nova Group Investments România şi Epsilon Estate Provider sunt controlate indirect de omul de afaceri Dan Adamescu.
Suspendarea operează şi îşi produce efectele pe toată durata procedurii de redresare financiară prin administrare specială.
“Administratorul special preia integral atribuţiiie persoanelor semnificative ale societăţii de asigurare supuse procedurii de redresare financiară prin administrare specială, aşa cum acestea rezultă potrivit legii şi actelor constitutive ale societăţii de asigurare”, se arată în decizia adoptată marţi de ASF.
În urmă cu două săptămâni, MEDIAFAX a anunţat în exclusivitate că ASF a întocmit un raport prin care suspectează Astra Asigurări că a subestimat în mod voit daunele pe care ar putea să le plătească, astfel că rezervele constituite au fost cu 40% mai mici decât era necesar, respectiv cu 100 milioane lei, raport pe baza căruia BNR a sesizat DNA. Raportul invoca acrodarea de credite mari către companii din grup, reasigurări la companii de reasigurare înregistrate în insulele Cayman şi risc de neplată în caz de dezastre naturale.
KPMG va trebui să iniţieze “în regim de urgenţă” procedurile legale de majorarea capitalului social până la un nivel care să permită societăţii respectarea cerinţelor de solvabilitate şi lichiditate şi să facă inventarierea dosarelor de daună, înregistrate în evidenţele societăţii de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale şi a stabilirii obligaţiilor faţă de creditorii de asigurări, activitatea de verificare. Inventariere şi instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgenţă.
Administratorul va lua luarea măsurilor necesare pentru calcularea corespunzătoare şi în conformitate cu cerinţele legale a rezervelor tehnice constituite de societate.
Pe parcursul acestui proces, companiei îi va fi interzis să efectueze investiţii în valori mobiliare si imobiliare, cu excepţia plasamentelor în depozite bancare şi titluri de stat/certificate de trezorerie.
De asemenea, se va interzice înstrăinarea bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare, fără aprobarea prealabilă a ASF.
KPMG va lua măsurile necesare în vederea accelerării recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului şi interzicerea acordării de noi împrumuturi, va inventariea şi evalua, conform normelor în vigoare, creanţele înregistrate în evidenţele societăţii şi va anula creanţele din asigurare aferente contractelor ieşite din perioada de valabilitate, cu înregistrarea rezultatelor în contabilitatea societăţii, în regim de urgenţă.
Totodată, va avea lor reanalizarea politicii de reasigurare şt plasarea riscurilor către reasigurători cu rating acordat de agenţii de rating recunoscute.
În decizia de instituire a procedurii de administrare specială ASF notează că a decizia s-a bazat şe un proces verbal întocmit la 10 februarie 2014 şi referatul de constatare din 17 februarie 2014, după ce compania a raportat, în 7 februarie, că are coeficientul de lichiditate sub limita minimă prevăzută de lege.
ASF menţionează că Astra nu a constituit şi nu a menţinut rezerva de daune conform legii punându-se în pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de creditorii de asigurări, şi a diminuat – diminuarea coeficientului de lichiditate aferent activităţii de asigurări generale la data de 31 decembrie 2013.
Autoritatea mai notează că Astra nu a îndeplinit măsurilor stabilite în sarcina societăţii prin Decizia C.S.A. nr. 217 din 26 aprilie 2013, astfel cum au fost constatate prin procesul-verbal din 10.02.2014.
Potrivit ASF, Astra a influenţat nivelului marjei de solvabilitate aferente activităţii de asigurări generale, ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale şi a Deciziei C.S.A. nr. 217/26.04.2013, menţionate mai sus, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scade sub valoarea marjei de solvabilitate minime.
Raportul de control pentru Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. şi Nota Direcţiei Supraveghere şi Stabilitate Financiară au făcut obiectul unei evaluări comune cu BNR şi Ministerul Finanţelor Publice.
“În urma acestei evaluări a rezultat că expunerea sistemului bancar din România pe Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. este redusă, problemele financiare ale societăţii neantrenând risc sistemic în sectorul bancar. De asemenea, riscul de contaminare în sistemul asigurărilor este limitat, potrivit analizelor care au stat la baza deciziei ASF”, se arată într-un comunicat al ASF.

Vezi si

Românii își vor putea înmatricula și radia mașinile online

Camera Deputaţilor a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede crearea unei aplicații prin …