Thursday , July 25 2024

Transgaz finalizeaza conducta de gaz Frasin-Câmpulung Moldovenesc, iar în 2011 cea dintre C=mpulung si Vatra Dornei

n lucr\rile privind punerea în func]iune a conductei de transport gaze naturale Frasin-Câmpulung Moldovenesc [i a sta]iei de reglare-m\surare din Câmpulung Moldovenesc vor fi finalizate în data de 9 noiembrie 2010
Societatea Na]ional\ de Transport a Gazelor Naturale, Transgaz SA, a informat Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava c\ în data de 9 noiembrie va pune în func]iune conducta Frasin – Câmpulung Moldovenesc [i c\ tronsonul Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei va fi realizat în anul 2011. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat mar]i, c\ Transgaz SA l-a informat c\ obiectivele de investi]ii rezultate din preluarea programului “Suceava-Utilit\]i [i mediu la standarde europene” au fost introduse în eviden]ele contabile ale societ\]ii. Totodat\, se precizeaz\ c\ în prezent se afl\ în stadiul de finalizare lucr\rile privind punerea în func]iune a conductei de transport gaze naturale Frasin-Câmpulung Moldovenesc [i a sta]iei de reglare-m\surare din Câmpulung Moldovenesc care vor fi realizate în data de 9 noiembrie 2010. Aceia[i societate mai arat\ c\ tronsonul Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei este cuprins în programul de modernizare [i dezvoltare a sistemului na]ional de transport pentru anul 2011 [i se afl\ în faza de reproiectare.
“Sper\m s\ putem aprinde flac\ra la centrala de cogenerare de la Câmpulung Moldovenesc la sf=r[itul lunii noiembrie, iar în 2011 o vom aprinde [i la Vatra Dornei”, a spus Gheorghe Flutur `n conferin]a de pres\ de mar]i.
CJ [i Transgaz au semnat în luna februarie 2010 contractul de predare a investi]iilor din domeniul transportului gazului natural executate în jude] prin proiectul “Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene”, urmând s\ fie continuate lucr\rile din proiect. Investi]ia are în vedere continuarea execu]iei magistralelor de gaz pe rutele Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei [i P\ltinoasa – R\d\u]i, având în total 131 de kilometri de conducte, precum [i racordurile necesare, urmând s\ fie finalizat\ de Transgaz din fonduri proprii. În luna iunie 2009, CJ Suceava [i-a dat acordul pentru predarea c\tre Transgaz a conductelor magistrale de gaze naturale construite printr-un proiect jude]ean în vederea continu\rii investi]iilor [i pentru demersuri în vederea recuper\rii costurilor investi]iilor ce vor fi predate. Ac]ionarii Transgaz au decis, la începutul lunii septembrie 2009, preluarea cu titlu gratuit a conductelor de transport a gazelor naturale construite în jude]ul Suceava prin proiectul “Utilit\]i [i mediu la standarde europene “.
Prin proiectul “Suceava-Utilit\]i [i mediu la standarde europene” sunt construite centrale termice de cogenerare [i re]ele de termoficare în municipiile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, R\d\u]i [i ora[ele Gura Humorului [i Siret, precum [i o re]ea magistral\ de gaze naturale ce cuprinde 61 de localit\]i din jude].
Pentru realizarea investi]iilor în cadrul acestui proiect, CJ Suceava a ob]inut un credit cu garan]ii guvernamentale în valoare de 86,3 milioane de euro, finan]atorul fiind Deutsche Bank A.G. Londra cu care CJ Suceava a semnat un contract de împrumut ce prevede rambursarea creditului în 25 de ani. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Zona de munte a județului, sub Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică temporar …