Taxi jefuit in fata Garii din Itcani

reportersite
10 octombrie 2010, 21:22

S=mb\t\ diminea]\, Sec]ia de Poli]ie Burdujeni a fost sesizat\ de Olivian M.de 24 ani  din municipiul Suceava, despre faptul c\ în noaptea precedent\, persoane necunoscute au for]at portierele unui autoturism, iar din interior i-au sustras mai multe bunuri.

Autoturismul, proprietatea unei firme de taxi din Suceava, era parcat în laterala unui bloc de pe str. G\rii nr.10 din cartier I]cani. Portierele au fost g\site în pozi]ia închis dezasigurat [i prezintau urme de for]are.

Reclamantul declar\ c\ din interiorul autoturismului îi lipsesc din locurile special amenajate în bord un MP3 player [i sta]ia de emisie recep]ie. Din locul special amenajat de pe haion îi lipsesc dou\ boxe auto a c\ror marc\ nu o poate preciza, iar din torpedou i-a fost sustras\ suma de 150 lei provenit\ din încas\ri. De pe cupol\ a fost smuls\ antena radio [i abandonat\ în spatele ma[inii, iar din locul special amenajat de sub capot\ a fost sustras acumulatorul auto a c\rui marc\ reclamantul nu o poate preciza. Prejudiciul cauzat este în sum\ de aproximativ 2500 lei. Se continu\ cercet\rile în vederea identific\rii autorilor [i recuper\rii prejudiciului. (O.S.)