Thursday , July 25 2024

Sute de suceveni au vizitat Targul Oierilor

La  Sta]iunea de Cercetare Agricol\ din Suceava  s-a  desf\[urat, duminic\, prima edi]ie a “T=rgului Oierilor” , manifestare expozi]ional\ organizat\ de Camera Agricol\ Judeţean\, Direcţia Agricol\, Oficiul pentru Ameliorare şi Reproduc]ie în Zootehnie [i Asociaţia Crescătorilor de Ovine „Mioriţa”.

Deschiderea oficial\ a avut loc la ora 10.00, iar o or\ [i jum\tate mai t=rziu ,organizatorii sus]ineau  c\ num\rul vizitatorilor era de aproximativ 500.  ~ntre invita]i s-au num\rat  deputatul PNL de Boto[ani, Florin }urcanu, renumit cresc\tor de oi al rasei karacul [i pre[edintele Moldoovis Botoşani, Ionică Nechifor. Vremea frumoas\ a scos din case o mul]ime de suceveni, iar cei care au vizitat t=rgul au putut admira exemplarele de ovine rasa karacul, Merinos [i Astrahan aduse de  cei 35 de cresc\tori din Mihoveni, Ad=ncata, {cheia, Valea Moldovei, Boto[ana [i  Plopeni. Au fost expuse pielicele [i c\ciuli din oi, utilaje agricole, mere, b\uturi din mere [i struguri. Voia bun\ a fost `ntre]inut\ de fanfara “Trandafirul” din comuna Calafinde[ti.
Fermierii se pl=ng c\ interesul pentru rasa karacul a sc\zut [i c\ supravie]uiesc doar cu subven]ia de la bugetul Ministerului Agriculturii.
Directorul  Camerei Agricole Jude]ene, Viorel Marinache a declarat c\ manifestarea s-a dovedit a fi  reu[it\, chiar dac\ dou\ asocia]ii de ovine din jude] nu au fost prezente. “Este foarte greu s\ `i aduni la o asemenea edi]ie, mai ales c\ nu exist\ o colaborare intre cele trei asocia]ii. Organizatorii au preg\tit 40 de standuri pentru tot at=]ia cresc\tori, dar numai 35 s-au prezentat.Vrem s\ facem o tradi]ie a acestei manifestri. Jude]ul nostru are foarte mul]i cresc\tori de ovine [i ei trebuie s\ se uneasc\ pentru c\ a[a p\trund mai u[or pe pia]\”, a declarat Viorel Marinache.
Aurica Donceanu este  din Burdujeni, iar `mpreun\ cu so]ul  cresc peste  300 de ovine. “Ne ocup\m de oi de mici copii, a[a am inv\]at de la p\rin]i. E greu, dar ne-am obi[nuit deja. Am venit la t=rg at=t cu oi, c=t [i cu ca[, urd\  [i telemea. V=nzarea e bun\ [i suntem mul]umi]i de cum decurge `ntrega manifestare. Avem `ns\ o nedumerire, nu [tim c=nd vom lua subven]ia, am depus documenta]ia dar nici un semn in aceast\ privin]\”,  spune Aurica Donceanu. Un kilogram de ca[  [i telemea s-a v=ndut cu 20 de lei, `n timp ce kilogramul de urd\ cu 15 lei. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …