Friday , April 19 2024

Reabilitarea canalizarii pe strada Alexandru cel Bun va dura doua luni

N lucr\rile au fost reluate mai t=rziu dec=t se preconizase pentru c\ se `nt=rziase finalizarea reabilit\rii re]elelor de ap\ potabil\

Reabilitarea canaliz\rii pe strada Alexandru cel Bun din Suceava va mai dura p=n\ la finele lunii decembrie. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat, ieri, c\ firma Pfeifer a cerut un termen de dou\ luni pentru a putea `nlocui o por]iune de canalizare `n lungime de 160 de metri. Motivul pentru care lucr\rile au fost reluate abia `n zilele trecute ar fi, dup\ cum spune viceprimarul, faptul c\ firma TMUCB a `nt=rziat foarte mult cu refacerea conductei de ap\ potabil\, inclusiv a bran[amentelor la blocurile din zon\. Ini]ial, conform graficului din proiectul ISPA, era prev\zut\ doar `nlocuirea canaliz\rii pe strada Alexandru cel Bun. Ulterior, `n urma deselor avarii la re]eaua de ap\, s-a decis ca s\ fie inclus\ [i o lucrare suplimentar\ de reabilitare a re]elei de ap\. Pentru a nu se `ncurca unii pe al]ii, cei de la Pfeifer au suspendat lucr\rile la canalizare, `n ideea c\ firma care se ocupa de reabilitarea re]elelor de ap\ – TMUCB – va putea termina mai repede lucrarea. Nu s-a `nt=mplat a[a ceva [i din cauz\ c\ unele date din documenta]ie nu coincideau cu ceea ce era la fa]a locului iar pe l=ng\ aceasta, viteza de lucru nu era din cele mai bune. Potrivit afirma]iilor viceprimarului, p=n\ la finalizarea lucr\rilor [i readucerea la starea ini]ial\ a terenului, pe por]iunea unde se va interveni se va circula ca [i p=n\ acum, adic\ numai pe o singur\ band\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …