Sunday , February 5 2023

Probleme in trafic in urma primei ninsori din noiembrie

N de[i nu s-au `nregistrat ambuteiaje, circula]ia pe o parte din drumurile din jude] s-a desf\[urat cu dificultate

Pe drumul care face leg\tura `ntre Suceava [i Vatra Dornei, recent inaugurat de oficialit\]ile sucevene, a nins de la ora 6 diminea]a [i interven]ia pentru desz\pezire `n zonele de munte a avut loc cu dificultate. Mai multe utilaje au ie[it pe drum pentru a se `mpr\[tia material antiderapant, dar cu toate acestea traficul rutier s-a f\cut, cel pu]in ieri diminea]\, cu dificultate. Asta de[i peste zece utilaje fuseser\ scoase pe traseu. Cele mai mari probleme s-au `nregistrat, `ns\, `n zona de deal a jude]ului, `n raza sec]iei Suceava a Companiei Na]ionale de Drumuri, `ndeosebi pe tronsonul de la Ili[e[ti la P\ltinoasa, unde mai multe ma[ini au derapat pentru c\ nu erau echipate corespunz\tor. De[i nu s-au creat probleme foarte mari `n trafic, `n sensul unor ambuteiaje, circula]ia s-a desf\[urat cu un grad de dificultate sporit.
Aeroportul de la Suceava nu a fost afectat, conform celor spuse de directorul Dumitru Sahlean, din cauza ninsorilor.
~n municipiul Suceava situa]ia a fost men]inut\ sub control, utilajele societ\]ii Rosal ie[ind de la primele ore pe str\zi [i `mpr\[tiind `n unele zone material antiderapant. Potrivit viceprimarului Lucian Har[ovschi, nu s-a `nregistrat evenimente deosebite, iar materialul antiderapant s-a aruncat `ndeosebi pe arterele principale de circula]ie cum ar fi zona de la Inspectoratul {colar Jude]ean, de pe Calea Unirii. (D.P.)

Vezi si

Preotul Cătălin Moroșan, din Gura Humorului, care slujește în Arhiepiscopia Tomisului, se află de câteva zile în stare critică la ATI la Constanța

Părintele, în vârstă de doar 30 de ani, tată a doi copii, este originar din …