Saturday , April 20 2024

Probleme in trafic in urma primei ninsori din noiembrie

N de[i nu s-au `nregistrat ambuteiaje, circula]ia pe o parte din drumurile din jude] s-a desf\[urat cu dificultate

Pe drumul care face leg\tura `ntre Suceava [i Vatra Dornei, recent inaugurat de oficialit\]ile sucevene, a nins de la ora 6 diminea]a [i interven]ia pentru desz\pezire `n zonele de munte a avut loc cu dificultate. Mai multe utilaje au ie[it pe drum pentru a se `mpr\[tia material antiderapant, dar cu toate acestea traficul rutier s-a f\cut, cel pu]in ieri diminea]\, cu dificultate. Asta de[i peste zece utilaje fuseser\ scoase pe traseu. Cele mai mari probleme s-au `nregistrat, `ns\, `n zona de deal a jude]ului, `n raza sec]iei Suceava a Companiei Na]ionale de Drumuri, `ndeosebi pe tronsonul de la Ili[e[ti la P\ltinoasa, unde mai multe ma[ini au derapat pentru c\ nu erau echipate corespunz\tor. De[i nu s-au creat probleme foarte mari `n trafic, `n sensul unor ambuteiaje, circula]ia s-a desf\[urat cu un grad de dificultate sporit.
Aeroportul de la Suceava nu a fost afectat, conform celor spuse de directorul Dumitru Sahlean, din cauza ninsorilor.
~n municipiul Suceava situa]ia a fost men]inut\ sub control, utilajele societ\]ii Rosal ie[ind de la primele ore pe str\zi [i `mpr\[tiind `n unele zone material antiderapant. Potrivit viceprimarului Lucian Har[ovschi, nu s-a `nregistrat evenimente deosebite, iar materialul antiderapant s-a aruncat `ndeosebi pe arterele principale de circula]ie cum ar fi zona de la Inspectoratul {colar Jude]ean, de pe Calea Unirii. (D.P.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …