Monday , March 4 2024

O greseala birocratica risca sa dea unda verde pentru un cimitir intr-o zona mlastinoasa

Consiliul Local Suceava a adoptat, ieri, `n [edin]\ extraordinar\, un proiect de hot\r=re privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului [i administrarea Academiei de {tiin]e Agricole [i Silvice „Gheorghe Ionescu Sise[ti” – Sta]iunea de Cercetare Dezvoltare Agricol\ Suceava `n domeniul public al municipiului Suceava. De fapt, este vorba de o procedur\ necesar\ pentru corectarea unei mai vechi hot\r=ri de Guvern prin care se transferau 15 hectare de teren c\tre Prim\rie, 12 urm=nd a fi destinate construirii unei baze sportive moerne iar alte trei fiind necesare pentru un nou cmitir `n zona cartierului I]cani. Din cauza unor erori de redactare, parcela de trei hectare pentru cimitir atribuit\ Prim\riei nu a fost cea solicitat\. Prim\ria ceruse o suprafa]\ de trei hectare pe care se putea amenaja un cimitir, dar `n schimb a primit o alt\ suprafa]\ despre care primarul Ion Lungu a spus c\ este ml\[tinoas\, fiind situat\ `n apropiere de lacul Dragomirna [i improprie amenaj\rii unui cimitir. S-au f\cut diligen]e pentru `ndreptarea acestei erori, Prim\ria Suceava beneficiind [i de sprijinul unor parlamentari. „}in s\ mul]umesc doamnei deputat Sanda Ardeleanu pentru sprijinul acordat, dar [i domnului deputat Ioan Stan care s-a sesizat din oficiu”, a declarat primarul Ion Lungu `n [edin]a extraordinar\ de ieri a Consiliului Local Suceava. El a precizat c\ s-a convenit ca pentru remedierea acestei gre[eli s\ fie adoptat un nou proiect de hot\r=re de Consiliu Local iar acesta s\ fie trimis prin fax la Bucure[ti p=n\ la ora 14 a zilei de ieri. (D.P.)

Vezi si

Primarul Lungu a participat la “Balul Mărțișorului”, organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava (FOTO)

Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava, al cărui președinte este Vasile Palaghiu, Cetățean de Onoare …