Monday , March 4 2024

O calatorie pe mapamond, propusa la Balul Bobocilor de la “Alimentar”

N Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ a `ncheiat sezonul 2010 – 2011 al balurilor bobocilor n trupa Fly Project a oferit un show simplu [i lipsit de savoare, gr\bindu-se s\ ajung\ `ntr-o alt\ loca]ie n un spectacol foarte bun, `n care s-au `mpletit elementele artistice cu cele umoristice

Vineri, 12 noiembrie 2010, a avut loc `n sala de spectacole a Casei Culturii din Suceava, Balul Bobocilor Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\.  Evenimentul a fost bine realizat [i a reu[it s\-i ]in\ `n priz\ pe cei care au venit s\ asiste la spectacol, de la `nceput p=n\ la sf=r[it, excep]ie f\c=nd doar minutele interminabile de pauz\ de dinaintea intr\rii `n scen\ a invita]ilor speciali, Fly Project, care de altfel au oferit un show simplu [i lipsit de savoare, interpret=nd cele mai cunoscute piese ale trupei, playback-ul fiind ingredientul principal al reprezenta]iei lor.
Bobocii au invitat publicul la o c\l\torie `n jurul lumii, prezent=nd costuma]ii [i dansuri caracteristice din diverse ]\ri: Egipt, Spania, Arabia Saudit\, Hawaii, Mexic, Rom=nia, Sco]ia [.a., reu[ind s\ surprind\ pu]in din farmecul acestor loca]ii.
Un moment deosebit de interesant l-a constituit prezentarea unor rochii confec]ionate din saci menajeri, ziare, h=rtie creponat\, celofan [i alte materiale neconven]ionale, care au captat aten]ia tuturor prin complexitatea modelelor [i mai ales prin faptul c\ nu se deosebeau cu nimic de rochiile confec]ionate din materiale clasice.
Scenete umoristice, muzic\ [i dansuri de toate genurile, body painting [i mult\ buna dispozi]ie, toate acestea au f\cut ca balul bobocilor din acest an de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ s\ fie un succes. C=[tig\torii premiilor de miss [i mister boboc sunt Anca Bl=ndu [i Adrian Ursu. ~n total, anul acesta au participat `n concurs zece perechi, care au avut o evolu]ie foarte bun\, pe placul tuturor celor din sal\, colegi, prieteni, p\rin]i sau profesori. (Cezar P|UN)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. bah schimba acolo show a fost mah :-J eu am fost in tribune 😐 davar …… expirat mah da tu cum esti :-J in fine ……… nai ce sa le ceri daca aha gandesc alti :-J:-L

  2. Fly Project -total expirat si fara valoare.