Thursday , September 29 2022
Breaking News

Nici măcar nu e recepţionată și deja pe bucata de centură pe care se circulă au apărut gropile

Pe tronsonul de șosea de centură a municipiului Suceava care face legătura între Pătrăuţi și Scheia, dat în folosinţă în luna martie a anului 2015, și-au făcut apariţia gropile. Respectivul tronson de drum a fost dat spre folosinţă, dar nu a fost recepţionat de cei de la CNAIR  

Gropi sosea de centura Suceava (3)

Pe șoseaua de centură a municipiului Suceava, începută în urmă cu zece ani și nefinalizată până în prezent, care are un tronson construit pe pământ de flori, au început să apară gropile. Un tronson al rutei ocolitoare a Sucevei a fost dat spre folosinţă în cursul anului 2015, fără ca cei de la Compania Naţională de Admi­nistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să recepţioneze lucrările, pe acest sector de drum apărând deja gropile.

După iarna aceasta, pe tronsonul de drum al șoselei de centură a Sucevei ce a fost dat spre folosinţă au apărut gropi de dimensiuni destul de mari, care au stârnit nemulţumirea șoferilor ce tranzitează zona respectivă.

Tronsonul III al șoselei de centură a municipiului Suceava a fost deschis în luna martie a anului 2015, iar de atunci pe acest sector de drum circulă zilnic atât vehicule de mare tonaj, cât și mașini mici. Dacă timp de aproape trei ani de zile carosabilul nu a avut probleme, recent și-au făcut apariţia mai multe gropi de dimensiuni considerabile.

CNAIR a permis circulaţia automobilelor pe respectivul tronson, însă nu a recepţionat lucrările deoarece ar fi de slabă calitate. Concret, firma care a executat lucrările nu a respectat caietul de sarcini, cele mai grave abateri fiind constatate la cei 165 de stâlpi de iluminat, care au abateri dimensionale și constructive destul de mari. Chiar dacă au constatat aceste nereguli, cei de la CNAIR au plătit până la ultimul leu firmei constructoare.Gropi sosea de centura Suceava (2)

In toamna anului 2014, sucevenii au fost anunţaţi că pentru a finaliza lucrările la tronsonul III al șoselei de centură a Sucevei, care face legătura între DN 2, zona Pătrăuţi și DN 17, în localitatea Scheia, Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale (CNADNR), actuala CNAIR, a selectat firma bucureșteană Teo Trans Consulting SRL.

Valoarea totală a lucrărilor pentru ca acest tronson să poată fi dat spre circulaţie a fost estimată atunci la 5,8 ­mi­lioane de lei, termenul de execuţie anunţat la începutul lui noiembrie fiind de 45 de zile. La acea dată, pentru a fi deschis circulaţiei respectivul tronson mai trebuiau reabilitaţi 4.000 de metri pătraţi care au fost deterioraţi din cauza stopării lucrărilor, executate marcaje și montaţi parapeţi metalici pe o lungime de 6,1 kilometri. Totodată, trebuiau montaţi 165 de stâlpi de iluminat, în condiţiile în care sunt  iluminate pe timp de noapte atât intrarea de pe DN 2, cât și sensul giratoriu din zona de intrare pe DN 17, așa-numitul „zid al morţii”.

Termenul de execuţie a fost depășit cu mult, tronsonul respectiv fiind dat în fo­losinţă abia în martie 2015, iar lucră­rile executate sunt considerate de specialiști de slabă calitate, nerespectând caietul de sarcini, recepţia lucrărilor nu a fost efectuată, dar, surprinzător, CNADNR a efectuat absolut toate plăţile către constructorul TEO TRANS Consulting București.

La data de 26 iunie 2015, CNADNR a plătit 6.266.867 de lei către Teo Trans Consulting, achitând astfel, printr-un singur ordin de plată, toate lucrările la care s-a angajat firma respectivă. Așa după cum se poate observa, a apărut și o diferenţă de vreo 460.000 de lei – în plus, firește – pe care Compania de Drumuri a achitat-o firmei bucureștene.

Tronsonul respectiv al rutei ocolitoare, dat în folosinţă în urmă cu trei ani de zile, nu este încă recepţionat și nici nu va fi recepţionat foarte curând.

„Recepţia nu s-a făcut deoarece nu avem raportul proiectantului și am făcut o expertiză pentru a putea face recepţia”, a oferit o explicaţie simplă directorul Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri Iași din cadrul CNAIR, inginerul Ovidiu Laicu.

Cât despre ziua în care toate tronsoanele șoselei de centură vor fi date în folosinţă, nimeni nu mai poate spune nimic. Lucrarea este executată în proporţie de aproape 90%, ar fi programată o licitaţie pentru acest an, doar că cei de la București nu au alocat pentru centură nici măcar un leu pentru anul în curs.

Construirea șoselei de centură a Su­ce­vei a început în anul 2008 și deși are o lungime de doar 12,34 kilometri nu a fost finalizată nici până în ziua de astăzi.

Nereguli semnalate la lucrările efectuate de Teo Trans pe tronsonul III al șoselei de centură

Încă din ianuarie 2015, înainte de finalizarea tronsonului III, CNADNR fusese avertizată că lucrările executate de Teo Trans Consulting la Suceava nu ar respecta cerinţele caietului de sarcini. Chestiunile flagrante le-au fost semnalate șefilor Companiei Naţionale în mai multe rânduri, aceștia neluându-le în seamă, anunţând că vor face verificări, dar permiţând firmei bucureștene să continue lucrările și, așa cum am arătat, plătind chiar aceste lucrări nerecepţionate și neconforme.

Prima neregulă semnalată se referă la cei 165 de stâlpi montaţi pe respectivul tronson al șoselei de centură a Sucevei. Diametrul exterior al acestor stâlpi este de 17,5 cm, faţă de dimensiunea obligatorie de 35 cm, cum era prevăzut în caietul de sarcini. Altă neregulă semnalată este legată de faptul că stâlpii montaţi în teren sunt confecţionaţi cu tabla groasă de maximum trei milimetri, de două ori mai subţiri faţă de cele sprecificate în caietul de sarcini.

Sirul neregulilor nu se oprește doar la dimensiunile acestora, ci și la aspecte legate de montare și configurare. Astfel, CNADNR a mai fost înștiinţată în ianuarie 2015 cu privire la faptul că stâlpii montaţi în teren sunt fixaţi în patru buloane, deși în caietul de sarcini a fost solicitată expres fixarea în opt buloane a stâlpului. Aceștia au flanșa de prindere de la partea inferioară cu dimensiunea 400 x 400 milimetri, cu toate că în caietul de sarcini se prevedea flanșă de prindere la partea inferioară cu dimen­siunea de 600 x 600 milimetri.

O altă neregulă pornește de la neres­pectarea prevederilor conform cărora acumulatorii pentru iluminat se vor monta în corpul stâlpului, iar controlerul va fi instalat în tronsonul 1 al stâlpului metalic, într-o cutie cu grad de protecţie IP68, iar la stâlpii montaţi în teren, se arată în notificările trimise la CNADNR, acumulatorii și controlerul sunt montaţi într-o cutie fixată la exteriorul stâlpilor, ceea ce îi face mai vulnerabili la acte de vandalism.

De asemenea, CNADNR a fost aten­ţio­nată că stâlpii montaţi în teren nu au fe­restre de vizitare, deși în caietul de sarcini este figurată la baza fiecărui stâlp câte o fereastră de vizitare pentru eventualele intervenţii la controler și la acumulatori.

Menţionăm că, din punctul de vedere al specialiștilor care au notificat aceste nereguli către CNADNR, ar fi vorba de abateri dimensionale și constructive majore de la caietul de sarcini, care duc la prejudicierea evidentă a autorităţii contractante – CNADNR, cu scopul dimi­nuă­rii nejustificate a costurilor pro­duselor livrate și a manoperei de instalare a acestora.

La începutul lunii februarie, societatea Best Road Semnalizare SRL București a semnalat celor de la CNADNR – autoritatea contractantă la licitaţia privind centura de ocolire a municipiului Suceava – faptul că „nerespectarea ­docu­mentaţiei de atribuire și a ofertei asumate de către SC Teo Trans Consulting SRL și acceptate de către achizitor fac imposibilă recepţia lucrărilor”.

De asemenea, CNANDR a fost aten­ţionată cu privire la „gravele abateri de la cerinţele obligatorii ale caietului de sar­cini” despre care Best Road Semnalizare SRL București susţine că ar fi con­firmate de însuși proiectantul lucră­rilor de iluminat, și anume SC Overall Company SRL.

Conform unei notificări trimise la începutul lunii martie 2015 către CNADNR, cererile SC Teo Trans Consulting au fost acceptate, fără acordul proiectantului, între Compania Naţională și respectiva firmă fiind încheiat un act adiţional la contract, având ca obiect modificarea specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini, anexă a contractului de lucrări. Poate și de aici apare întârzierea întocmirii raportului de către proiectant, motiv pentru care nu a avut loc recepţia tronsonului al III-lea al rutei ocolitoare a municipiului Suceava.

Acest act adiţional aduce însă modi­ficări substanţiale la contractul de lu­crări, pe parcursul derulării acestuia, con­diţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială de achiziţie, ar fi permis participarea și posibila selectare a altor operatori economici decât SC Teo Trans Consulting SRL. Mai grav este însă faptul că, prin acest act adiţional, datele economice ale contractului au fost schimbate în favoarea contractantului. (Dănuţ ZUZEAC)

Vezi si

Absolventă a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiată și felicitată de conducerea ASE București și de ministrul Educației

Absolventa Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2022, Denisa Siminiuc, a fost premiată și felicitată …

2 comments

  1. este normal ca de de aia cei de la conducere au facut o facultate de economie si una de avocatura ca sa poata musamaliza si lua spaga legal – hahhahaha

  2. Daca intra apa in asfalt iarna cu siguranta datorita ingetului se v-a crapa