Sunday , July 21 2024

Magazinele de vise, interzise in Suceava

N primarul Ion Lungu a declarat c\ va cere Consiliului Local aprobarea unei hot\râri `n [edin]a din aceast\ lun\, prin care s\ fie interzis\ autorizarea `n municipiul Suceava a magazinelor ce vând produse etnobotanice n
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a declarat ieri c\ va ini]ia un proiect de hot\r=re de Consiliu Local prin care s\ se interzic\ pe teritoriul Sucevei func]ionarea magazinelor `n care se v=nd produse etnobotanice. “Av=nd `n vedere amploarea na]ional\ a acestui fenomen, nu putem r\m=ne indiferen]i. De[i la nivel de ora[ nu aum avut cazuri deosebite `n r=ndul tinerilor, noi vom lua toate m\surile necesare pentru interzicerea comercializ\rii acestor produse etnobotanice, care ascund `n spate droguri de mare risc”, a spu primarul municipiului Suceava.
Declara]ia primarului Ion Lungu vine dup\ ce s\pt\m=na trecut\ au fost arestate trei persoane din F\lticeni care distribuiau astfel de produse `n jude]ul Suceava iar la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ sunt contabilizate intern\rile a tot mai mul]i tineri care s-au sim]it r\u dup\ ce au consumat substan]e oferite de magazinele cu produse “etnobotanice”.
Poliţi[tii suceveni din structurile antidrog au descoperit, de la începutul acestui an, [ase firme din judeţele Suceava [i Boto[ani care vindeau produse etnobotanice la vedere, trei persoane din municipiul F\ticeni fiind arestate pentru trafic de droguri de mare risc.
Cele  [ase societ\ţi comerciale sunt din F\lticeni, Suceava, Boto[ani [i Dorohoi care comercializau produse etnobotanice la vedere. Subocomisarul Costel Tudor, [eful serviciului antidrog din BCCOA Suceava a precizat c\ aceste magazine erau amplasate în zone intens circulate [i erau cunoscute de tineri, îns\ nu se aflau în apropierea unit\ţilor de înv\ţ\mânt. Costel Tudor a mai spus c\ în dosarul în cauz\ au fost retrase de la comercializare 210 plicuri cu astfel de produse care conţineau droguri de mare risc.
{eful Serviciului antidrog – Brigada Suceava consider\ c\ substan]ele etnobotanice ar trebui interzise cu des\vâr[ire, menţionând c\ unele dintre acestea sunt mai puternice decât drogurile clasice.
“Legislaţia româneasc\ nu cuprinde toate substanţele conţinute de aceste produse în condiţiile în care chimi[tii le schimb\ denumirile de la o zi la alta”, a spus subcomisarul Costel Tudor.
El a precizat c\, de la începutul acestui an, peste 15 persoane care au declarat c\ au consumat plante etnobotanice au avut nevoie de îngrijiri medicale.
N doi f\lticeneni [i o r\d\u]eanc\ arestate pentru trafic de produse etnobotanice, acum o s\pt\m=n\
Tribunalul Suceava dispus la `nceputul s\pt\m=nii trecute  arestarea pentru 29 de zile a trei persoane care au fost dovedite ca furnizori de substan]e etno – botanice  `n F\lticeni, R\d\u]i, Vatra Dornei [i C=mpulung Moldovenesc. Este vorba despre Ionu] Marius Ciubotariu, de 23 de ani [i Cristina Boschi de 42 de ani din aceea[i F\lticeni [i Florentina Mariana Dumitrescu de 51 de ani, din municipiul R\d\u]i. Ancheta a stabilit c\ Ionu] Ciubotaru din  F\lticeni vindea la R\d\u]i produsele etnobotanice în beneficiul Cristinei Boschi, care de]inea un magazin de pompe funebre `n localitate. S-a re]inut de c\tre anchetatori ca Cristina Boschi a pus în vânzare produse etnobotanice, cu con]inut stupefiant pe raza municipiului R\d\u]i [i prin intermediul Florentinei Mariana Dumitrescu, în v=rsta de 51 de ani din localitate. La data de 21octombrie a.c., organele de ancheta au procedat la efectuarea a trei perchezi]ii la domiciliile celor trei inculpa]i, ocazie cu care au fost identificate 208 plicuri produse etnobotanice, înscrisuri utile cauzei, precum [i diferite sume de bani provenite din valorificarea acestor produse. Cei trei au r\mas `n continuare `n arest pentru 29 de zile, recursul `naintat la Curtea de Apel Suceava fiind respins. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Copil rănit ușor, la Frasin, într-un accident produs de un șofer care nu a acordat prioritate

Sâmbătă, în jurul ora 13.05, C. Cosmin, de  29 ani, din  Târnăveni – Mureș,  conducea …