Thursday , November 30 2023

Lucrarile de reasfaltare a strazilor din oras, intarziate nejustificat de constructori

N la comandamentul de ieri, condus de primarul Ion Lungu, cu reprezentan]ii firmelor care efectueaz\ lucr\ri `n municipiu, concluzia final\ a fost c\ mai toate termenele asumate au fost dep\[ite, iar constructorii [i consultan]ii trag de timp

Ieri diminea]\, la comandamentul organizat s\pt\m=nal de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, privind lucr\rile de investi]ii din infrastructura municipiului Suceava, s-a constatat, pe de o parte, acela[i repro[ f\cut venit din partea primarului c\tre constructori, consultan]i [i nu numai, pentru lentoarea cu care se desf\[oar\ activitatea de reasfaltare a str\zilor din ora[, dup\ ce au fost finalizate lucr\rile de modernizarea a re]elelor de utilit\]i [i aceea[i indolen]\, pe de alt\ parte a acestora din urm\. Concluzia general\ ar putea fi una de genul “c=inii latr\, caravana trece. Ajun[i spre final de proiect, cu majoritatea banilor intra]i deja `n vistieria proprie, firmele de construc]ie nu mai sunt nici pe departe interesate s\ rezolve micile lucr\ri pe care le-au l\sat `n urm\ `n termenele angajate chiar de acestea. Astfel `nc=t, angajamente pentru finalizarea unor mici lucr\ri de readucere a carosabilului la starea ini]ial\, luate de TMUCB sau Pfeifer, luate cu o s\pt\m=n\ `n urm\, sunt date la spate, celel dou\ firme fiind con[tiente c\ mare lucru, primarul Lungu nu mai poate face `mpotriva lor. Pe strada Luca Arbore, de exemplu, lucr\rile ar fi trebuit s\ fie terminate s\pt\m=na trecut\. La fel pe strada Petru Mu[at, Drago[ Vod\, Calea Unirii, zona Bazar, etc. R\spunsul contructorilor, cu umilin]\ [i deferent\ a fost la unison: au intervenit ni[te probleme [i de aceea lucr\rile nu au putut fi f\cute `n termenul promis. Primarul a acceptat pentru mai toate lucr\rile `nc\ o s\pt\m=n\, pentru terminarea lucr\rilor.
O strad\ pe care s-a intervenit serios ieri diminea]\, dup\ terminarea [edin]ei de comandament, a fost strada Ilie Ila[cu, fost\ Rezervorului. Pe aceast\ strad\ s-a turnat ieri asfalt urgent, fie pentru c\ aceasta este singura cale de acces c\tre Casa Jude]ean\ de Pensii sau `nspre locuin]a directorului ACET SA, {tefan Groza, coordonatorul proiectului ISPA din Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …

No comments

  1. Sunt sigur ca s-a asfaltat pentru ca Dir. ACET locuieste in zona, nici intr-un caz de mila pensionarilor care sunt nevoiti sa mearga CJP