Thursday , December 1 2022

Festivalul National de Muzica Corala si Religioasa Ortodoxa „Buna Vestire”, duminica, la Fundu Moldovei

Prim\ria comunei Fundu Moldovei, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, Centrul Cultural Bucovina [i Societatea de Cultur\ „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei organizeaz\, duminic\ pe 27 martie, la C\minul Cultural din comun\, cea de a XXl-a edi]ie a Festivalului-concurs National de Muzic\ Coral\ [i Religioas\ Ortodox\ „Buna Vestire”. Manifestarea readuce [i `n acest an cântece [i poezii religioase, av=nd ca scop valorificarea tradi]iilor ortodoxe [i etalarea unor forme de art\ popular\.
Festivalul Na]ional “Buna Vestire” este o tradi]ie în comuna sucevean\ Fundu Moldovei. De-a lungul edi]iilor anterioare au participat coruri importante din toat\ ]ara.
Primarul comunei, Tudor Zdrob a declarat c\ obiectivele principale ale festivalului vizeaz\ promovarea valorilor autentice ale crea]iei corale de cult ortodox [i revigorarea mi[c\rii corale. Manifestarea se adreseaz\ numai forma]iilor corale neprofesioniste, alc\tuite din minimum 20 de persoane, forma]ii corale de amatori din licee cu profil muzical [i teologic sau din licee cu alt profil, coruri ale a[ez\mintelor culturale [i coruri ale parohiilor. Potrivit regulamentului, festivalul se va desf\[ur\ pe patru sec]iuni: licee cu profil muzical [i teologic, licee cu alt profil, coruri ale a[ez\mintelor culturale, coruri parohiale. Forma]iile care particip\ la concurs vor avea în repertoriu trei piese, din care una patriotic\ obligatorie [i dou\ piese religioase. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …