Saturday , November 26 2022

Elevul care si-a `njunghiat un coleg `n fata unui liceu din Solca condamnat la patru ani de `nchisoare cu suspendare

Ieri, magistra]ii de la Tribunalul Suceava au decis s\-l condamne pe Daniel Ie]cu la patru ani de `nchisoare cu suspendare condi]ionat\ pe un termen de [ase ani, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de tentativ\ la omor calificat ani n t=n\rul a ajuns s\ dea socoteal\ `n fa]a judec\torilor dup\ ce `n luna iunie a acestui an, `n timp ce era `n fa]a liceului unde studiaz\ a avut un conflict spontan cu un coleg mai mare cu doi ani n `n urma acestei dispute, Ie]cu a scos un cu]it cu care [i-a `njunghiat adversarul, pun=ndu-i via]a `n pericol

Ieri, judec\torii de la Tribunalul din Suceava l-au condamnat pe Daniel Ie]cu (foto), `n v=rst\ de 17 ani, din comuna Poieni Solca, la patru ani de `nchisoare cu suspendare condi]ionat\ pe un termen de `ncercare de [ase ani, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de tentativ\ la omor calificat. Acesta mai trebuie s\ achite Spitalului Municipal din R\d\u]i suma de 2.161 de lei, iar statului 2.091 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Amintim c\ `n data de 26 iunie 2012, Dumitru Coturba[, de 19 ani, absolvent al Grupului {colar „Tom[a Vod\” din Solca, se afla `n sala de curs unde sus]inea examenul de Bacalaureat la limba englez\. Dup\ ce a ie[it din [coal\ [i-a adus amite c\ are ceva de `mp\r]it cu un coleg de-al s\u cu doi ani mai mic. Astfel, l-a c\utat pe Daniel Ie]cu, de 17 ani, din comuna Poieni Solca, elev `n clasa a X-a, care `n acel moment se afla `n laboratorul de practic\. Imediat dup\ ce s-au `nt=lnit `ntre cei doi a izbucnit un conflict. La un moment dat, elevul de 17 ani a scos un cu]it cu care [i-a `njunghiat colegul `n zona inimii. T=n\rul s-a pr\bu[it la p\m=nt, plin de s=nge, `ntreaga scen\ petrec=ndu-se pe troduarul din fa]a liceului, sub privirile `ngrozite a doi profesori. Imediat dup\ comiterea faptei, Daniel Ie]cu s-a speriat probabil de ce a f\cut [i a luat-o la fug\. Profesorii care au asistat la teribila scen\ au anun]at imediat salvarea [i poli]ia. Victima a fost transportat\ de urgen]\ la Spitalul Municipal R\d\u]i, unde dup\ ce a fost supus\ investiga]iilor medicale a primit diagonsticul de „plag\ `njunghiat\ hemitorace st=ng `n dreptul inimii”, fiind introdus `n sala de opera]ie. Concluziile preliminarii ale examin\rii medico – legale au ar\tat c\ via]a lui Dumitru Coturba[ a fost pus\ `n pericol, `ns\ din fericire, t=n\rul a fost stabilizat de medici. Agresorul a fost prins de poli]i[ti `n scurt timp [i introdus `n arest preventiv. Conflictul dintre cei doi se pare c\ a `nceput pe data de 23 iunie, c=nd cei doi s-au `nt=lnit `n centrul ora[ului Solca, unde au petrecut cu ocazia s\rb\torii de S=nziene. Acolo ar fi avut un diferend, probabil din cauza unei fete, ce a r\mas nerezolvat. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …