Thursday , July 25 2024

Comandament de monitorizare a comercializarii si consumului de plante etnobotanice in Suceava

N respectiva structur\ este coordonat\ de primarul Ion Lungu, ceilal]i membri fiind viceprimarul Lucian Har[ovschi, [eful Poli]iei Municipiului Suceava, [eful Poli]iei Comunitare, prim-adjunctul [efului Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean, un inspector [colar [i [efa Serviciului Autorizare, Corp Control Comercial din Prim\rie
Vineri, un Comandament privind monitorizarea comercializ\rii [i consumului de plante etnobotanice s-a constituit la nivelul Prim\riei municipiului Suceava, la ini]iativa primarului Ion Lungu. Comandamentul de monitorizare a comercializ\rii [i consumului de plante etnobotanice este coordonat de primarul Ion Lungu, ceilal]i membri fiind viceprimarul Lucian Har[ovschi, [eful Poli]iei Municipiului Suceava, Florin Poenari, [eful Poli]iei Comunitare, Viorel Horodenciuc, prim-adjunctul [efului Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean, locotenent colonelul Iulian Iacob, inspectorul [colar Tatiana V`ntur [i [efa Serviciului Autorizare, Corp Control Comercial din Prim\rie, Ileana Amariei. Ei se vor reuni `n fiecare zi de vineri, la ora 09.00, la Prim\rie [i vor cere situa]ii s\pt\m=nale de la Direc]ia de S\n\tate Public\ [i de la Unitatea de Primire a Urgen]elor din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” de la Suceava. Scopul acestor `ntrevederi este acela de a avea o eviden]\ [i a cunoa[te num\rul persoanelor care au solicitat asisten]\ medical\, dup\ ce au consumat etnobotanice. La discu]ii directorii de [coli, dar [i proprietarii de discoteci [i cluburi de noapte `n care se presupune c\ s-ar consuma produse etnobotanice. Printre obiectivele imediate ale acestui comendament se num\r\ [i aprobarea unei  hot\râri de Consiliu Local pentru interzicerea consumului de plante etnobotanice, dar [i montarea de camere video la toate unit\]ile de `nv\]\mânt [i `n alte locuri publice, al\turi de organizarea de ac]iuni de supraveghere `n preajma unit\]ilor [colare, atât pe timp de zi, c=t [i pe timp de noapte. (D.P.)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …