Friday , December 8 2023

Cel mai mare cerb din muntii Bucovinei, vanat de un italian

în prima parte a sezonului de v=n\toare la cervide au fost v=na]i în fondurile de v=n\toare ale Direc]iei Silvice Suceava 17 cerbi, fa]a de [ase, anul trecut trofeul cel mare ce va fi încununat cu medalia de aur a fost c=[igat de un v=n\tor italian, care a v=nat un cerb a c\ror coarne c=nt\resc 8,4 kilograme [i pentru care italianul va trebui sa pl\teasca 3.300 de euro pentru a-l scoate din ]ar\
În urma cu o zi a fost încheiata prima parte a sezonului de v=n\toare la cerbi, organizat de Direc]ia Silvica Suceava în fondurile de v=n\toare pe care le administreaz\. Inginerul Cristian Tomniuc, [eful Biroului de V=n\toare cadrul institu]iei silvice, a ar\tat ca în acest an au fost v=na]i, p=na acum, 17 cerbi, iar v=n\torii au mai tras înca cinci focuri pe urmele cerbilor care au reu[it sa scape.
Fa]a de anul trecut, silvicultorii suceveni care gestioneaza fondurile de v=n\toare ale Direc]iei Silvice au eviden]iat statistic o cre[tere de peste 150%, în ceea ce prive[te num\rul de exemplare de cerb v=nate, în condi]iile în care în 2009 au fost v=na]i doar 6 cerbi, fa]a de 17 în aceasta toamn\, p=na acum.
“Acest lucru dovede[te ca popula]ia de cervide din p\durile jude]ului se dezvolta normal. Daca ]inem cont ca acele cote de recolta stabilite anterior sunt de 7,2% din efectivul total, evaluat pe tot parcursul anului, putem aprecia ca v=n\toarea la cervide din aceasta toamna a fost fructuoasa [i pentru v=n\tori, dar [i pentru gestionarul fondurilor de v=n\toare”, a declarat inginerul Cristian Tomniuc, [eful Biroului de V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava.
Cel mai valoros trofeu de cerb a fost recoltat, în aceasta toamna în zona Dorna Candreni – Moldovi]a, un trofeu în valoare de 3300 de euro cu o greutate (a coarnelor binenîn]eles) de 8,4 kilograme.
Concret, în urma partidelor de v=n\toare organizate de DS Suceava, unitatea a încasat în aceasta toamna 37.000 de euro doar pe trofee, suma la care se adauga contravaloarea c\rnii, de v=nat – 2500 de kilograme, care a fost valorificata contra sumei de 27.500 de euro.
Inginerul Cristian Tomniuc a remarcat profesionalismul lucr\torilor silvici care de la an la an au convins v=n\torii sa revin\. În campania din aceasta toamna au venit în jude]ul Suceava v=n\tori din Italia, Cehia, Austria, Spania, Germania dar [i din Rom=nia.
{ansa a fost în aceasta toamna de partea v=n\torului italian Mario Pedetti, patron în industria utilajelor petroliere, care a v=nat cerbul cu trofeul de medalie de aur mai sus amintit. Gheorghe Botu[an, unul dintre cei mai experimenta]i speciali[ti în v=n\toare de la Direc]ia Silvica Suceava a oferit c=teva detalii tehnice care confera “greutate’ trofeului – de trei ani nu s-a mai v=nat un asemenea cerb, care avea o v=rsta de peste 12 ani iar dimensiunea cornelor [i greutatea lor se încadreaza în categoria “medalia de aur” în clasamentele cinegetice”, a spus Gheorghe Botu[an.
Directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, a declarat ca activitatea de v=n\toare va fi în continuare o prioritate a institu]iei care gestioneaza o parte importanta din fondurile de v=n\toare din jude]ul nostru. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …

No comments

  1. rusine vindeti chiar si ce nu este al vostru.ride uniunea de voi si in italia sunt cerbi de ce nui vinde nimeni

  2. Nu este pacat sa omori un asemenea specimen de cerb pt. ca un personaj cu bani care nu este legat cu nimic de aceste locuri sa-si laude aceasta pasiune criminala ???
    Este o rusine, vindem tot si oricui !!