Thursday , December 8 2022

Campanie de curatenie inceputa in municipiul Suceava

N primarul Ion Lungu inten]ioneaz\ s\ atrag\ `n aceast\ activitate asocia]iile de proprietari [i unit\]ile de `nv\]\m=nt

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a spus c\ inten]ioneaz\ ca [i `n acest an s\ participe activ la campania de cur\]enie de prim\var\ `n diferite cartiere ale Sucevei. Ion Lungu a spus c\ `ntr-un interval de o lun\ de zile se va desf\[ura o campanie de `nfrumuse]are [i are `n vedere ca [i el s\ se numere printre cei care vor lucra fie la plantat copaci, fie la m\turat pe str\zi. ~n perioada 14 martie – 15 aprilie se desf\[oar\, `n municipiul Suceava, o ampl\ campanie de `nfrumuse]are, cunoscut\ ca fiind „luna cur\]eniei”. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anun]at c\ aceast\ campanie de cur\]enie nu va fi f\cut\ doar cu angaja]i ai firmei de salubrizare „Rosal” [i cei de la Direc]ia Domeniului Public, ci se va `ncerca angrenarea c=t mai multor oameni [i institu]ii. Astfel, la ac]iunea care are loc sub genericul „To]i pentru cur\]enia ora[ului” vor participa, pe l=ng\ firma de salubritate „Rosal”, Prim\ria, asocia]iile de proprietari [i Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava. „Vom discuta m=ine (ast\zi – n.red.) cu reprezentan]ii asocia]iilor de proprietari care vor participa la [edin]a ce are loc la Prim\rie [i le vom solicita s\ se implice `n aceast\ ac]iune. De asemenea, vom trimite [i o adres\ la Inspectoratului {colar `n scopul atragerii [i implic\rii [colilor `n acest proiect”, a declarat primarul Ion Lungu. Potrivit acestuia, vor fi m\turate trotuarele, vor fi greblate spa]iile verzi dintre blocuri, vor fi toaletate gardurile vii [i vor fi vopsite bordurile. Men]ion\m c\ este cea de-a [apte ac]iune de `nfrumuse]are „To]i pentru cur\]enia ora[ului”. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …