Tuesday , October 4 2022

Asociatiile de proprietari trebuie sa isi stabileasca noi conduceri pana pe 31 martie

N viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, a declarat c\ `i a[teapt\ pe [efii de asocia]ii s\ treac\ pe la Prim\rie pentru a se stabili de comun acord un grafic al alegerilor, `n caz contrar Prim\ria put=nd da amenzi `ntre 200 [i 2.000 de lei

Asocia]iile de proprietari din municipiul Suceava vor trebui s\ `[i organizeze alegeri p=n\ la finele primei luni a prim\verii. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul Lucian Har[ovschi, conform c\ruia aceste alegeri ar trebui s\ aib\ loc `n perioada 1 ianuarie – 31 martie. Pe de alt\ parte, viceprimarul a spus c\ reprezentan]i ai Prim\riei trebuie s\ participe la toate [edin]ele iar el `[i dore[te acest lucru, motiv pentru care va trebui s\ fie stabilit un grafic precis al acestor [edin]e. De aceea, viceprimarul a lansat o invita]ie [efilor de asocia]ii de proprietari de a veni la Prim\rie pentru a stabili de comun acord o dat\ a organiz\rii alegerilor `n fiecare din cele 105 asocia]ii de proprietari. Data limit\ p=n\ la care [efii de asocia]ie vor trebui s\ stabileasc\, de comun acord, da]a [edin]ei de alegeri este de 31 ianuarie. Referindu-se la acest aspect, viceprimarul a spus c\ numai o singur\ asocia]ie de proprietari a trecut pe la el ca s\ stabileasc\ exact o dat\ a alegerilor iar [efii de asocia]ie care nu vor veni la Prim\rie pentru acest lucru risc\ amenzi `ntre 200 [i 2.000 de lei. Potrivit lui Lucian Har[ovschi, este necesar\ o campanie de informare `n zona asocia]iilor de proprietari cu privire la drepturile locatarilor [i proprietarilor. (D.P.)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …