Monday , November 28 2022

Al doilea distrugator de pacanele de la Royal Club, ignorat de anchetatori

N `mpotriva lui Marius O., din Ipote[ti, a doua persoan\ indicat\ de administratorii s\lii de jocuri din George Enescu, nu s-a luat nicio m\sur\ n primul suspect, Radu Rusu, din Suceava este cercetat `n libertate fiindc\ legea nu permite arestarea `n cazul unei infrac]iuni pentru care pedeapsa este mai mic\ de trei ani [i are ca alternativ\ amenda penal\

Cercet\rile `n cazul distrugerilor repetate de la Sala de jocuri Royal Club din cartierul George Enescu se desf\[oar\ `n continuare cu un singur suspect, Radu Rusu, suceveanul de 33 de ani care a [i fost interogat de organele de anchet\.
~n mod ciudat, cea de-a doua persoan\ indicat\ de administratorii s\lii de jocuri, Marius O. de 27 de ani din Ipote[ti, nu a intrat deloc p=n\ acum `n calculele poli]i[tilor, de[i au fost depuse [i `mpotriva sa sesiz\ri penale.
Purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava a confimat ieri c\ s-a `ntocmit dosar de cercetare penal\ doar pe numele lui Radu Rusu pentru s\v=r[irea infrac]iunii de distrugere. Acesta nu a fost `ns\ re]inut sau arestat pentru c\, `n conformitate cu prevederile legisla]iei penale, nu pot fi aplicate asemenea m\suri `n cazul `n care Codul Penal prevede o pedeaps\ mai mic\ de patru ani [i atunci c=nd se prevede posibilitatea ca aceast\ pedeaps\ s\ fie ca alternativ\, amenda penal\. ~n cazul infrac]iunii de distrugere, pedeapsa prev\zut\ `n legea sus-men]ionat\ este de `nchisoare p=n\ la trei ani sau amend\.
Administratorii s\lii de jocuri Royal Club  au sus]inut c\ de cel pu]in [ase ori `n decurs de o lun\, doi indivizi, Radu Ursu din Suceava [i Marius O., din Ipote[ti au p\truns `n sala de jocuri, distrug=nd cu ciocanul aparatele electronice cauz=nd astfel pagube apreciate de patronii firmei la peste 25.000 de euro, 15 astfel de aparate fiind distruse. Suita de distrugeri a fost adus\ la cuno[]in]a poli]i[tilor de fiecare dat\ c=nd aceste evenimente se petreceau `ns\ p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, c=nd cazul a fost f\cut public de ziarul “Obiectiv”, nu s-a luat nicio m\sur\. S-au pus la dispozi]ie [i `nregistr\ri video de pe camerele de supraveghere iar unul dintre cei care apar `n film\ri este chiar Marius O. din Ipote[ti.
Duminc\ abia, printr-un comunicat de pres\, s-a confirmat `nceperea cercet\rii penale pentru distrugere `mpotriva lui Radu Rusu, valoarea prejudiciului cauzat de acesta fiind estimat\ la suma de 15.000 lei. Acesta a declarat poli]i[tilor c\ este sup\rat pe aparatele de jocuri electronice fiindc\ a piedut p\c\nele  peste 30.000 de euro. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …

No comments

  1. asa da frate:)))),si asa astia se imbogatesc pe spatele nostru.Ca o paranteza,am fost jucator si mi se pare ca doar 5 10 % ajunge la jucator restul i-au aia.