N `mpotriva lui Marius O., din Ipote[ti, a doua persoan\ indicat\ de administratorii s\lii de jocuri din George Enescu, nu s-a luat nicio m\sur\ n primul suspect, Radu Rusu, din Suceava este cercetat `n libertate fiindc\ legea nu permite arestarea `n cazul unei infrac]iuni pentru care pedeapsa este mai mic\ de trei ani [i are ca alternativ\ amenda penal\ Cercet\rile `n...

de [ase ori într-o lun\, doi indivizi au spart geamurile [i aparatele de jocuri electronice ale firmei, iar poli]i[tii au recomandat administratorilor sa se împace cu agresorii [i s\-[i retraga pl=ngerile f\cute la Poli]ie p=na acum, distrugerile f\cute de doua persoane care au fost deja identificate de administratorii societ\]ii, dar care nu au fost confirmate de...