Wednesday , April 17 2024

De unde vin traditiile de Halloween

Nu este vorba de cantitatea obscen\ de bani pe care americanii o cheltuiesc cu aceast\ s\rb\toare macabr\, dar cu sim] al umorului, ci de faptul c\ Halloween a devenit o petrecere la mod\ în întreaga lume.

Chiar [i tradi]ionala Zi a Mor]ilor începe s\ fie treptat înlocuit\ de acest festival anual al terorii! De aceea merit\ s\ ne întreb\m de unde vin aceste obiceiuri pagâne [i americane care au fost importate [i de europeni, noteaz\ miercuri El Mundo.

Abund\ scheletele [i vârcolacii, dar triumf\ [i marile excentricit\]i ale momentului (a se vedea costumele stil Lady Gaga). Atât de suprarealist\ pare s\rb\toarea de 31 octombrie c\ de multe ori pare venit\ nu din SUA, ci de pe alt\ planet\. Iar aceasta pentru c\ Halloween-ul de azi a f\cut de mai multe ori înconjurul lumii pân\ s\ devin\ ceea ce este azi. Este chiar mai european decât american, având în vedere c\ î[i are originile în practicile ancestrale celtice, s\rb\torile romane, ritualuri p\gâne [i cre[tine [i tradi]ii folclorice europene care de-a lungul secolelor s-au contopit într-o singur\ s\rb\toare.

Situat difuz între toamn\ [i iarn\, între tradi]ie [i supersti]ie, Halloween a fost considerat\ ziua în care mor]ii se întorc pe p\mânt. De aceea cel]ii aprindeau focuri mari [i se costumau pentru a alunga spiritele rele. Atât ei cât [i imigran]ii irlandezi care au debarcat în America în secolul al XIX-lea luau foarte în serios aceast\ zi, îns\ de abia în secolul al XX -lea avea s\-[i piard\ conota]ia religioas\ [i s\ devin\ o petrecere laic\ destinat\ mai ales copiilor.

Iat\ povestea aflat\ în spatele tradi]iilor perpetuate pân\ în zilele noastre:

– Costuma]iile macabre: r\d\cinile sunt celtice [i europene [i s-au împ\mântenit în primele secole ale erei cre[tine. În afar\ de a alunga mor]ii, oamenii î[i puneau m\[ti [i se costumau pentru ca spiritele s\-i confunde cu alte spirite.

– Trick-or-treating: un obicei care a început de asemenea s\ se importe din SUA. Aici de Halloweeen, copii merg din cas\ în cas\ cerând vecinilor dulciuri /’glume sau dulciuri?’, întreab\/ Î[i are probabil tradi]ia în perind\rile din Ziua Mor]ilor din Anglia când cei s\raci primeau pr\jiturele denumite ‘suflete’, dac\ se rugau pentru pomenirea mortului celor care îi osp\tau. Exist\, de asemenea, credin]a c\ a pune dulciuri în pragul u[ii ap\r\ casa de intrarea spiritelor rele.

– Scobirea dovleacului: este o tradi]ie care vine de la s\rb\toarea mor]ilor celtic\ Samhain, când se scobeau nu doar dovlecii, ci [i alte legume sau fructe uscate. Dar mai sunt [i lumân\rile, pânzele de p\ianjen, costuma]iile de zombi sau de vampir… Ofertele pentru a s\rb\tori aceast\ zi sunt exagerate în SUA [i nu sunt produsul unor tradi]ii istorice, ci al consumismului exacerbat. Nu mai pu]in de 2,5 miliarde de dolari cheltuie anual americanii pentru aceast\ s\rb\toare tradi]ional\.

Vezi si

Telegram va ajunge într-un an la 1miliard de utilizatori pe lună

Aplicaţia de mesagerie Telegram va ajunge într-un an la un miliard de utilizatori activi pe …