Tuesday , December 5 2023

Bivio – cea mai mare curiozitate lingvistica a Europei

Bivio, satucul de munte exemplu de multilingvism

Locuitorii satului elve]ian Bivio, din cantonul Graubünden, merit\ s\ fie considera]i cea mai mare curiozitate lingvistic\ a Europei, în condi]iile în care ace[tia vorbesc trei limbi [i mai multe dialecte ale acestora, relateaz\ mar]i The Guardian.

Chiar dac\ popula]ia din Bivio abia dep\[e[te 200 de persoane, f\r\ a num\ra micul grup de str\ini care locuie[te în sat, locuitorii vorbesc trei limbi [i mai multe dialecte ale fiec\reia dintre aceste trei limbi.

Un sfert dintre locuitori vorbe[te limba oficial\, italiana, o cincime limba retoroman\, în timp ce majoritatea vorbe[te o variant\ de german\. În mod uluitor, to]i locuitorii din Bivio par s\ se în]eleag\ unii pe al]ii. La b\c\nie, toat\ lumea vorbe[te în limba matern\ [i fiecare prime[te restul corect.

Motivul st\ în educa]ie. La gr\dini]\, locuitorii din Bivio vorbesc italian\ mar]ea [i Surmiran, un dialect retoroman, joia. În restul s\pt\mânii, copiii alterneaz\ între acestea dou\, de[i pe terenul de joac\ predomin\ clar dialectul german Bündnerdeutsch.

În zilele de duminic\, locuitorii pot participa la slujbele bisericii catolice, unde preotul vorbe[te în Schwyzerdütsch, sau la cele al bisericii protestante unde predica se ]ine în Hochdeutsch.

Bivio înseamn\ ‘bifurcare’. În acest loc, legiunile romane [i-au odihnit caii între dou\ trec\tori alpine, Jelier [i Septimer.

Situat la o altitudine de 1.932 de metri, Bivio a fost întotdeauna un loc de întâlnire, dar [i întotdeauna un loc izolat. Acest lucru poate explica de ce localitatea este o relicv\ a multilingvismului, care a predominat pe parcursul istoriei umane, dup\ cum sus]in lingvi[tii.

Zilele acestei relicve ar putea fi îns\ num\rate, avertizeaz\ publica]ia britanic\. Propor]ia de vorbitori de german\ elve]ian\ a crescut, iar începând cu 2012, engleza va fi predat\ în [coala elementar\.

Vezi si

VIDEO. Cutremur de 5.1 în Turcia, resimțit la Istanbul. Oamenii au ieșit pe străzi

Un cutremur cu magnitudinea 5,1, cu epicentrul în Marea Marmara, a lovit luni Golful Gemlik, …