Clint Eastwood o sfatuieste pe Angelina Jolie sa se odihneasca mai mult

19/09/10 ora:6:32pm

Renumitul actor [i regizor american Clint Eastwood a sf\tuit-o pe Angelina Jolie, cu care a colaborat la drama “Schimbul/ Changeling”, s\ doarm\ [i s\ se odihneasc\ mai mult în aceast\ perioad\, în care actri]a american\ va debuta în calitate de regizor, informeaz\ people.com.

“Sfatul meu pentru ea: s\ doarm\ mai mult decât actorii”, a declarat Clint Eastwood într-un interviu acordat revistei People, cu ocazia premierei celui mai recent lungmetraj al s\u – “Hereafter” – la Festivalul Interna]ional de Film de la Toronto. “{i s\ aib\ un bun management – s\ [tii ce vrei [i s\ [tii ceea ce cau]i [i s\ cum s\ ob]ii acel lucru”, a declarat venerabilul cineast american în vârst\ de 80 de ani.

Angelina Jolie, în vârst\ de 35 de ani, este totodat\ produc\toarea [i scenarista acestui film, despre care presa interna]ional\ a afirmat c\ va fi o dram\ despre r\zboiul din Bosnia. De[i se pare c\ actri]a american\ va avea extrem de multe responsabilit\]i, Clint Eastwood a declarat c\ nu are niciun dubiu c\ Angelina Jolie va reu[i [i va crea o capodoper\.

“Este o femeie frumoas\ foarte inteligent\. {tiu deja c\ se va descurca minunat. Nu am discutat cu ea despre acest film în particular, dar [tiu c\ este o persoan\ greu de oprit. Are o bun\ etic\ profesional\ [i este foarte de[teapt\. Abia a[tept s\ v\d filmul ei”, a ad\ugat Eastwood.

Actri]a a anun]at c\ va regiza [i va juca într-un film a c\rui ac]iune se petrece în timpul r\zboiului din Bosnia (1992 – 1995), într-o declara]ie dat\ publicit\]ii, în luna august, de Înaltul Comisariat pentru Refugia]i din cadrul ONU (ICNUR), organiza]ie pentru care Jolie este ambasadoare a bun\voin]ei. Film\rile ar urma s\ înceap\ în aceast\ toamn\.

Pelicula va spune povestea unui cuplu de îndr\gosti]i, care se întâlnesc înainte de izbucnirea r\zboiului, [i va ilustra totodat\ impactul conflictului armat asupra rela]iei lor.