Thursday , March 30 2023

Tag Archives: plan

Sindicaliştii protestează din 28 februarie şi intră în grevă când Codul Muncii ajunge la promulgare

Sindicaliştii ameninţă cu grevă generală din prima zi în care preşedintele primeşte pentru promulgare proiectele Codului Muncii şi Codului de dialogului social, iar din 28 februarie încep acţiunile de protest în teritoriu. Potrivit planului de acţiune stabilit, luni, de birourile executive ale tuturor federaţiilor afilitate la cele cinci confederaţii, din …

Mai mult »

Plan local pentru pregatirea fortei de munca

La nivelul jude]ului Suceava se va elabora un plan local pentru ocuparea [i preg\tirea for]ei de munc\ care s\ contribuie la  `mbun\t\]irea func]ion\rii pie]ei muncii [i reducerea disparit\]ilor. Afirma]ia a fost f\cut\ de subprefectul jude]ului, Angela Zarojanu, care a precizat c\ acesta trebuie s\ descrie priorit\]ile plec=nd de la realit\]ile …

Mai mult »

Noul plan de urbanism general al Sucevei ar trebui finalizat in zece luni

Licita]ia privind `ntocmirea noului plan urbanistic general (PUG) al municipiului Suceava a fost c=[tigat\ de asocia]ia de firme Urban Team Bucure[ti [i AGD Suceava. Anun[ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ noua documenta]ie de urbanism va fi executat\ pentru suma …

Mai mult »