Sunday , October 2 2022

Noul plan de urbanism general al Sucevei ar trebui finalizat in zece luni

Licita]ia privind `ntocmirea noului plan urbanistic general (PUG) al municipiului Suceava a fost c=[tigat\ de asocia]ia de firme Urban Team Bucure[ti [i AGD Suceava. Anun[ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ noua documenta]ie de urbanism va fi executat\ pentru suma de 815.000 de lei, f\r\ TVA, durata de realizare fiind depuse de [ase firme specializate din Bucure[ti, T`rgovi[te, Cluj, Ia[i [i Suceava. „Este o lucrare deosebit de important\, av=nd `n vedere c\ sunt foarte multe dispute pe linie de urbanism, fostul plan general fiind expirat”, a declarat Ion Lungu. Noul PUG va introduce unele restric]ii de construire `n zona central\ a municipiului re[edin]\ de jude]. Reamintim c\ actualul PUG a ie[it din uz `nc\ din luna noiembrie 2009, `ns\ Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului a aprobat prelungirea valabilit\]ii acestei vechi documenta]ii p=n\ la intrarea `n vigoare a celei noi. (D.P.)

Vezi si

Foresta s-a desprins în fruntea clasamentului după victoria cu CSM Bacău. Șomuz s-a impus în derbyul de la Rădăuți

Foresta s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului Seriei I a Ligii a III-a, …