Prima sesiune de admitere la facultăţile din cadrul Universităţii “Stefan cel Mare” din Suceava va fi organizată între 15-31 iulie. La toate facultăţile, înscrierea va avea loc între 15-23 iulie, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică. Primele rezultate din prima sesiune de admitere vor fi afişate între 24-26 iulie, iar cele finale vor...

In cea de-a doua zi de înscriere în învăţământul primar, peste 1.200 de părinţi suceveni şi-au înscris copiii în clasa pregătitoare. Potrivit celor spuse de Laura Hacman, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului {colar Judeţean Suceava, numărul înscrişilor este fluctuabil, putând să mai apară părinţi care să îşi înscrie copiii până la ora 16.00....

N candida]i pu]ini [i locuri r\mase neocupate, cam a[a se prezint\ situa]ia la finalul etapei de `nscrieri `n cea de-a doua sesiune de admitere, fapt pentru care conducerea USV a prelungit-o cu c=teva zile n pentru studiile de licen]\ s-au `nscris 405 candida]i pe cele 575 locuri vacante, iar pentru master 1.340, fiind puse la dispozi]ie 2.201 locuri n pentru studiile...

N motivul pentru care conducerea USV a decis s\ nu mai publice situa]ia zilnic\ a `nscrierilor pe site-ul propriu `l reprezint\ num\rul foarte mic al candida]ilor care [i-au depus dosarele `n aceast\ s\pt\m=n\ destinat\ `nscrierii pentru admiterea de toamn\, lucru confirmat de prorectorul USV, Sanda Maria Ardeleanu n azi au loc probele de concurs pentru candida]ii care...