Thursday , September 23 2021

Tag Archives: Gheorghe Flutur

Proiect de acces la interventii in caz de calamitati in zona de munte la granita romano-ucraineana

N Gheorghe Flutur consider\ c\ este oportun\ `nfiin]area a trei centre opera]ionale de interven]ii `n Suceava, Cern\u]i, precum [i `n ora[ul B\l]i, al doilea ca m\rime din Republica Moldova [i membru `n cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus” al\turi de Suceava [i Cern\u]i Membrii Euroregiunii „Prutul de Sus” consider\ c\ se …

Mai mult »

Suceava ar putea fi judet pilot privind dezvoltarea unor proiecte locale româno-germane

N Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur consider\ c\ jude]ul Suceava ar putea fi jude] pilot în ceea ce prive[te dezvoltarea unor proiecte comune la nivel local [i regional în cadrul rela]iilor dintre România [i Germania n pentru `nceput, Flutur a adresat o invita]ie marilor operatori de turism germani s\ …

Mai mult »

Manastirile Dragomirna, Sucevita si Moldovita vor fi restaurate si modernizate pana in 2012

ieri, la M\n\stirea Dragomirna au fost semnate contractele de execu]ie a lucr\rilor dintre cele trei m\n\stiri [i firmele c=[tig\toare finan]area se asigura din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional, iar la eveniment a fost prezent [i Gheorghe Flutur, în calitate de pre[edinte al Agen]iei de Dezvoltare Regionala Nord – …

Mai mult »

"Hai in Bucovina!" – campanie regionala de promovare turistica, lansata de Consiliul Judetean Suceava

N strategia de promovare turistic\ „Hai `n Bucovina!” este g=ndit\ astfel `nc=t s\ vin\ `n `nt=mpinarea proiectului „Cr\ciun `n Bucovina”, pentru care administra]ia jude]ean\ sucevean\ vrea s\ ob]in\ finan]are european\ Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava inten]ioneaz\ s\ elaboreze o strategie de promovare a turismului, care se va desf\[ura sub sloganul „Hai …

Mai mult »