Tuesday , February 27 2024

Orest Onofrei ravneste la locul lui Gheorghe Flutur

V\z=nd c\ [ansele de a mai fi ales deputat pe colegiul 6 – zona R\d\u]i – sunt tot mai mici, Orest Onofrei a cerut `ntr-o [edin]\ a PDL s\ revin\ cu candidatura pe colegiul de Senat nr. 2 – zona Sucevei – unde a fost ales cu patru ani `n urm\ [i unde nu a mai vrut s\ candideze

Prim-vicepre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, `nc\ senatorul Orest Onofrei, comite gafe cu o rapiditate alarmant\, semnal clar c\ a intrat `n deriv\ la alegerile parlamentare din acest an. Recente sondaje f\cute de apropiatul s\u Costache Iuri Gagarin au scos la iveal\ c\ Orest Onofrei nu st\ foarte bine `n sondaje nici pe colegiul de deputat 6 unde voia s\ candideze – municipiul R\d\u]i, ora[ul Mili[\u]i [i comunele Arbore, Burla, Fr\t\u]ii Vechi, Horodnic de Jos, Iaslov\], Satu Mare [i Volov\]. Din c=te se pare, preferin]a aleg\torilor pentru un posibil candidat al USL ar fi peste cea pentru Orest Onofrei care s-ar situa `n jurul a 30 de procente. Asta `n condi]iile `n care cei mai mul]i primari din localit\]ile respective sunt ai PDL, numai c\ Orest Onofrei are o oarece problem\ acolo: a dat rar „Bun\ ziua!” `n ultimii ani. ~n plus, este un colegiu mic ca num\r de aleg\tori ceea ce `l face foarte vulnerabil deoarece dac\ nu se c=[tig\ cu 50%^1 din num\rul de voturi, atunci intr\ `n mori[ca redistribuirilor [i ar putea ajunge chiar la un candidat al PP-DD. Cum nici sprijinul primarului R\d\u]iului, Aurel Ol\rean, nu era unul foarte sigur deoarece acesta [i-ar fi dorit un candidat de deputat dintre oamenii lui de `ncredere, Orest Onofrei a b\tut `n retragere. Gafa cea mai mare a comis-o la [edin]a de s=mb\t\ a Biroului Permanent al PDL c=nd a cerut s\ revin\ pe colegiul de senat nr. 2 – municipiul Suceava, ora[ele Cajvana [i Salcea, [i comunele Ad=ncata, B\l\ceana, Boto[ana, Bosanci, Cacica, Ciprian Porumbescu, Com\ne[ti, D\rm\ne[ti, Dr\goie[ti, Horodniceni, Ili[e[ti, Ipote[ti, Mitocu Dragomirnei, Moara, P\tr\u]i, P`rte[tii de Jos, Stroie[ti, {cheia [i Todire[ti. Numai c\ `ntre timp pe acest colegiu se stabilise clar c\ va candida pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur. Demersul lui Orest Onofrei i-a scos din s\rite nu numai pe Gheorghe Flutur, care l-a luat `n biroul s\u pe Orest Onofrei cu care s\ aib\ o discu]ie clarificatoare, ci [i pe al]i democrat liberali care fie `l simpatizau pe pre[edinte, fie `l antipatizau profund pe prim-vicepre[edinte. Acestuia din urm\ i s-a repro[at c\ a vrut ini]ial colegiul de Senat 4 de pe zona R\d\u]i [i apoi s-a r\zg=ndit pe motiv c\ nu mai vrea s\ ajung\ `n „camera elefan]ilor” din Parlament [i a mers pe colegiul de deputat 3 – ora[ul Cajvana [i comunele B\l\ceana, Boto[ana, Bosanci, Cacica, Ciprian Porumbescu, Com\ne[ti, D\rm\ne[ti, Dr\goie[ti, Horodniceni, Ili[e[ti, Moara, P`rte[tii de Jos, Stroie[ti, {cheia [i Todire[ti. C=nd `ntr-un final lucrurile p\reau a[ezate, Orest Onofrei se r\zg=nde[te [i merge pe colegiul 6 de deputat, unde se vehiculase la un moment dat numele lui Gheorghe Flutur. Ei bine, toate aceste lucruri au c=nt\rit mult `n fa]a democrat liberalilor care, [i a[a bulversa]i de o posibil\ candidatur\ a fostei portavoce pesediste Ovidiu Milici din partea ARD, nu au mai acceptat alte schimb\ri doar pentru c\ Orest Onofrei `ncearc\ s\ `[i maximizeze rezultatele cu orice pre]. (O.S.)

Vezi si

Licitația de vânzare la fier vechi a 20 de autobuze Irisbus a eșuat

Licitația de luni, 26 februarie 2024, pentru valorificarea unui lot de 20 de autobuze scoase …