Saturday , December 2 2023

Tag Archives: disponibilizari

CFR Călători a aprobat desfiinţarea a 4 regionale şi disponibilizarea a 1.021 de salariaţi

Consiliul de Administraţie al CFR Călători a aprobat miercuri desfiinţarea a patru regionale şi disponibilizarea a 1.021 de salariaţi, variantă avizată de AGA, a spus preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Măntescu, sindicaliştii sperând să mai poată negocia cu reprezentanţii MTI. Iulian Măntescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că aşteaptă ca …

Mai mult »

Statul trebuie să disponibilizeze 26.000 de angajaţi pentru a creşte salariile cu 15%

Statul trebuie să disponibilizeze 26.000 de angajaţi în perioada septembrie-decembrie pentru a ajunge de 1,29 milioane de salariaţi şi pentru a avea posibilitatea să crească în medie cu 15% actualele salarii diminuate cu 25%, a declarat secretarul de stat în MFP Gheroghe Gherghina. “La finele lunii septembrie mai erau în …

Mai mult »

BNR disponibilizează majoritatea angajaţilor din teritoriu

BNR va disponibiliza majoritatea angajaţiilor care lucrează în sucursalele teritoriale, cei mai mulţi de la supraveghere bancară, întrucât această activitatea se face aproape exclusiv la nivel central, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Banca Naţională a României. “O parte dintre angajaţii din teritoriu care nu vor mai lucra la supraveghere …

Mai mult »

Numarul disponibilizarilor notificate la AJOFM Suceava s-a dublat intr-o saptamana

N disponibiliz\rile colective din sezonul rece 2010 vizeaz\, p=n\ `n momentul de fa]\, 250 persoane, dintre care 246 din domeniul construc]iilor S\pt\m=na trecut\, `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava existau dou\ firme de construc]ii care notificaser\ disponibiliz\ri colective. ~n total, erau vizate 124 persoane, care …

Mai mult »

Primele disponibilizari colective din aceasta toamna, in constructii, incepand cu luna noiembrie

N 124 de persoane urmeaz\ s\ intre `n [omaj `n perioada urm\toare – una din firme va renun]a la 65 de angaja]i, `ncep=nd cu 1 noiembrie a.c., iar cealalt\ va disponibiliza 59 de angaja]i, cu `ncepere din data de 10 decembrie n rata [omajului `n luna septembrie a fost 7,67%, …

Mai mult »

Noi disponibilizari la Directia de Asistenta Sociala

N `n viitoarea [edin]\ a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind o nou\ organigram\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului `n baza c\reia vor fi operate noi reduceri de personal, conform unei recente hot\r=ri a Guvernului n comparativ cu anul …

Mai mult »

Disponibilizari in invatamantul special sucevean

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat un proiect de hot\r=re privind noul num\r de personal [i structura personalului nedidactic din `nv\]\m=ntul special de interes jude]ean. Acest demers al deliberativului jude]ean sucevean conduce la concedierea unor persoane angajate `n sistem, fiind vizate cinci unit\]i de `nv\]\m=nt speciale, aflate `n subordinea administra]iei …

Mai mult »

15% din personalul Oficiului de Cadastru va fi disponibilizat

N problemele reale sunt `ns\ cele de deficit de personal, nu de supra`nc\rcare a organigramei de la OCPI Suceava, `ns\ conducerea de la Bucure[ti consider\ c\ la jude]ul cu cele mai multe oficii teritoriale din ]ar\ se poate lucra cu personal mai pu]in, mai prost pl\tit [i c\ruia s\ i …

Mai mult »