Tuesday , March 5 2024

Numarul disponibilizarilor notificate la AJOFM Suceava s-a dublat intr-o saptamana

N disponibiliz\rile colective din sezonul rece 2010 vizeaz\, p=n\ `n momentul de fa]\, 250 persoane, dintre care 246 din domeniul construc]iilor

S\pt\m=na trecut\, `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava existau dou\ firme de construc]ii care notificaser\ disponibiliz\ri colective. ~n total, erau vizate 124 persoane, care urmeaz\ a fi disponibilizate `n mai multe etape, `ncep=nd cu 1 noiembrie a.c. La numai o s\pt\m=n\, num\rul disponibiliz\rilor notificate la AJOFM Suceava s-a dublat, o a treia firm\ de construc]ii inten]ion=nd s\ dea afar\ 122 de angaja]i, la care se adaug\ alte patru pesoane, din domeniul construc]iilor feroviare. Astfel, disponibiliz\rile colective din sezonul rece 2010 vizeaz\, p=n\ `n momentul de fa]\, 250 persoane, dintre care 246 din domeniul construc]iilor.
Potrivit directorului AJOFM Suceava, Aurelia Foc[a, o a treia firm\ de construc]ii din jude] “a notificat institu]ia c\ inten]ioneaz\ s\ disponibilizeze 122 de angaja]i, `ncep=nd cu data de 6 decembrie a.c. Mai sunt alte patru persoane care ar urma s\ fie disponibilizate, `ns\ din domeniul construc]iilor feroviare”.
P=n\ pe 18 octombrie a.c. dou\ firme de construc]ii notificaser\ AJOFM Suceava c\ inten]ioneaz\ s\ disponibilizeze personal, `n total fiind vorba despre 124 de persoane. Una din firme va renun]a la 65 de angaja]i, `ncep=nd cu 1 noiembrie a.c., iar cealalt\ va disponibiliza 59 de angaja]i, cu `ncepere din data de 10 decembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …