Monday , November 28 2022

Problemele psihologice din copilarie au un impact durabil

Problemele psihologice din copil\rie pot avea consecin]e economice [i sociale nefaste, care se întind de-a lungul întregii vie]i pentru unele persoane, potrivit unui studiu efectuat pe parcursul a 50 de ani pe un grup extins de britanici, informeaz\ AFP.

Analiza informa]iilor colectate despre aceste persoane, înc\ din prima s\pt\mân\ de via]\, iar apoi în urm\toarele cinci decenii, a scos în eviden]\ faptul c\ acele persoane care s-au confruntat cu grave probleme de natur\ psihologic\ în copil\rie aveau, dup\ 50 de ani, venituri mai mici cu aproximativ 25% comparativ cu persoanele care nu au fost afectate de acele dificult\]i.

În plus, copiii care au suferit stigmate psihologice s-au dovedit, ajun[i la vârst\ adult\, mai pu]in con[tiincio[i la locul de munc\, s-au c\s\torit de mai pu]ine ori, iar rela]iile din via]a lor personal\ erau mai pu]in stabile decât în cazul celorlal]i.

Studiul a fost coordonat de James Smith, economist la RAND Corporation, un organism de cercet\ri [i analize f\r\ scop lucrativ din Statele Unite ale Americii.

Potrivit autorilor, problemele grave de s\n\tate psihic\ din primii ani de via]\ se fac vinovate de o reducere cu 9%, în medie, a veniturilor unei persoane, dup\ 50 de ani, prin compara]ie cu ceilal]i participan]i la studiu care nu au suferit din cauza acelor probleme.

Aceast\ sc\dere este de 3% în cazul problemelor de s\n\tate minore.

Studiul a fost realizat pe un e[antion de 17.634 de persoane n\scute în Marea Britanie în prima s\pt\mân\ din anul 1958.

Ceilal]i doi autori ai studiului sunt Alissa Goodman [i Robert Joyce, de la Institutul de Studii Fiscale din Londra.

Studiul a fost publicat în revista american\ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …