Saturday , April 20 2024

UNPR propune discutarea in aceasta sesiune extraordinara a Parlamentului a legii privind introducerea impozitului de solidaritate

Organiza]ia Jude]ean\ a Uniunii Na]ionale pentru Progresul Rom=niei – UNPR a transmis un comunicat de pres\ prin care propune discutarea `n aceast\ sesiune extraordinar\ a Parlamentului a legii privind introducerea impozitului de solidaritate.
Acest proiect prevede ca persoanele fizice care de]in bunuri imobile, constând în locuin]e sau terenuri, precum [i bunuri mobile constând în avioane, elicoptere, ambarca]iuni sau autoturisme, a c\ror valoare însumat\ este mai mare de 450.000 euro, s\ achite, anual, o tax\ de solidaritate în cuantum de 1% din valoarea total\ a acestora, care se face venit la bugetul de stat. ~n cazul în care valoarea total\ a bunurilor mobile [i imobile este mai mic\ de 450.000 euro, se vor taxa doar bunurile imobile a c\ror valoare individual\ este mai mare de 300.000 euro, precum [i bunurile mobile a c\ror valoare individual\ este mai mare de 50.000 euro, iar taxa de solidaritate va reprezenta 0,5% din valoarea individual\ a bunurilor respective. Impozitul de solidaritate propus de UNPR este o m\sur\ care va aduce aproximativ 9 miliarde de euro, în trei ani de aplicare, bani care vor fi folosi]i pentru echilibrarea bugetului [i pentru plata pensiilor.
„Aceasta ini]iativ\ se bazeaz\ pe dou\ principii. Primul este c\ în situa]ii excep]ionale trebuie s\ lu\m m\suri excep]ionale, iar al doilea c\ cei care au mult trebuie s\ contribuie cu mai mult la ie[irea din criz\, iar cei care au pu]in, trebuie s\ contribuie cu mai pu]in. Facem un apel pe aceast\ cale la to]i parlamentarii din jude]ul Suceava s\ sus]in\ aceast\ ini]iativ\ a UNPR”, se transmite prin comunicatul de pres\. (N.R.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …