Thursday , December 7 2023

Un complex turistic de cinci stele si un teren de golf ar putea fi inaugurate langa Suceava, in cinci ani

N Consiliul Local Suceava a aprobat asocierea cu Dragomirna Golf Resort pentru un complex turistic cu teren de golf care se `ntinde pe o suprafa]\ de aproximativ o sut\ de hectare [i ale c\rui cl\diri sunt proiectate a fi construite ]in=ndu-se cont de foarte multe detalii din stilurile arhitecturale rom=ne[ti

Una din cele mai mari investi]ii `n domeniul turistic ar putea s\ se deruleze `n apropierea municipiului Suceava, pe un teren situat pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, investi]ia urm=nd a fi recep]ionat\ `n 2015 sau 2016, `n func]ie de c=t de repede vor fi parcurse procedurile birocratice. ~n acest proiect va fi implicat\ [i municipalitatea sucevean\, dar [i administra]ia local\ a comunei Mitocu Dragomirnei, finan]area investi]iei estimat\ la aceast\ dat\ `n jurul sumei de 40 de milioane de euro put=nd fi asigurat\ [i din fonduri europene nerambursabile.
Consiliul Local Suceava a aprobat, joi, asocierea cu Prim\ria Mitocu Dragomirnei [i firma Dragomirna Golf Resort `n vederea construirii primului complex turistic cu teren de golf profesionist din jude], investi]ia fiind estimat\ la 40 de milioane de euro. Complexul turistic va fi ridicat `n apropierea municipiului Suceava, `n comuna Mitocul Dragomirnei, pe o suprafa]\ de aproape o sut\ de hectare, m\rginit de p\dure, `n apropierea lacului Lipoveni.
Reprezentantul Dragomirna Golf Resort, Daniel T\nase, a prezentat consilierilor locali suceveni `ntregul proiect, care va include un hotel de cinci stele, cu 150 camere, care folose[te elemente arhitecturale locale, un teren de golf cu 18 cupe, o academie de golf cu teren de instruire de nou\ cupe [i facilit\]i specifice, un centru de conferin]e modular, un centru SPA, tratamente cosmetice [i `nfrumuse]are, terenuri de sport, spa]ii comerciale, restaurante, scen\ pentru spectacole `n aer liber [i zone dedicate agrementului. Daniel T\nase a explicat c\, ini]ial, proiectul fusese g=ndit pentru un complex turistic de patru stele, dar `n urma unui studiu de pia]\ s-a ajuns la concluzia c\ publicul rom=n nu are cea mai bun\ reprezentare a elementelor care presupune un confort de patru stele, de regul\ oscil=nd fie `nspre trei stele, fie `nspre cinci stele. De aceea, `n final s-a optat pentru un complex turistic de cinci stele situat `n zona terenului de golf. De altfel, Daniel T\nase a spus c\ din multe puncte de vedere camerele [i alte condi]ii ale complexului turistic respectiv vor putea fi `ncadrate `ntr-o a[a numit\ categorie „^5*”.
Proiectul a fost realizat de o firm\ de specialitate din Germania, iar construc]ia acestui complex va dura aproximativ trei ani de la `nceperea lucr\rilor. Firma respectiv\ are sediul la Munchen, `ns\ arhitectul care s-a ocupat `ndeaproape de proiect este austriac. Potrivit lui Daniel T\n\ase, arhitectul a vizitat mai multe locuri din Rom=nia [i din jude]ul Suceava pentru a analiza la fa]a locului elementele arhitecturale specifice Rom=niei. Scopul a fost acela ca toate cl\dirile ce vor alc\tui complexul turistic respectiv s\ aib\ elemente arhitecturale locale foarte bine armonizate.
Consilierii locali suceveni au aprobat, de principiu, asocierea cu Dragomirna Golf Resort, urmând ca juri[tii Prim\riei [i cei ai firmei s\ stabileasc\ participa]ia municipalit\]ii `n cadrul societ\]ii, iar apoi s\ fie adoptat proiectul final de asociere. Daniel T\nase [i-a exprimat `ncrederea c\ municipalitatea sucevean\ va avea o participare solid\ `n aceast\ societate [i nu una formal\ de 0,5-1 la sut\.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ este important c\ a fost adoptat\ aceast\ hot\râre care presupune c\ a fost dep\[it\ o prim\ etap\, iar urm\torul pas va fi montajul financiar pentru finan]area proiectului [i stabilirea cu claritate a obliga]iilor [i drepturilor fiec\rui asociat. „Prim\ria va da greutate proiectului”, a spus Ion Lungu. Potrivit acestuia, un rol foarte important pentru punerea `n valoare a acestui proiect `l va avea modernizrea planificat\ a se derula `n anii urm\tori l aeroport.
Firma Dragomirna Golf Resort din Suceava este controlat\ de trei oameni de afaceri, Drago[ Mihai Serseni (20,5%), Gheorghe David (20,5%), Daniel T\nase (20,5%) [i de compania Dedeman din Bac\u, un important juc\tor de pe pia]a de bricolaj. Potrivit unor date din Monitorul Oficial, Dedeman a fost atras `n acest proiect `n anul 2008, când compania `[i propunea atragerea lan]ului Starwood pentru operarea hotelului de cinci stele, dar [i companii specializate `n centre SPA [i terenuri de golf. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …

No comments

  1. o alta teapa,in care baietii destepti pica in picioare si prostii(cei care platesc taxe la primarii fie ea Mitoc sau Suceava) platesc….proiectul este o alta cumetrie romaneasca. Asisst mai are o pensiune care sta goala…oare dc?

  2. frumos GREEN in imagine, dar nu cred ca nici peste 10 ani sa fie asa si la suceava

  3. Lungule (Ioane), Suceava cand ai de gand sa o repari ? sau tu sti numai sa strici si Costica (Lungu) sa repare ? Sau amandoi ? Sau cum?

  4. O sa jucati golf in aceasta locatie poate prin anul 3000..In cel mai bun caz , baietii vor un teren moka pe care sa-si construiasca o casa de vacanta pentru ei si pentru angajatii proprii . Sunt destui in Romania care au accesat fonduri europene pentru pensiuni si acum le tin doar pentru folosinta proprie . Oficial sunt in circuit dar daca vrei o camera , tot timpul constati ca sunt rezervate .

  5. Long life DDM, viata lunga si prospera fratilor Pavel administratori ai companiei Dedeman, co-proprietari ai afacerii de mai sus. Cumparati produsele comercializate in retea pentru a sustine proiectul!!